0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Germany
Challenger Series
Aurel Tihi
۰
۳
Marco Stefanidis
Finished
۲۱:۳۰
Max Klink
۳
۲
Alexander Sverdlik
Finished
۱۳:۳۰
Herman Debizhansky
۳
۱
Aurel Tihi
Finished
۱۳:۰۰
Max Klink
۲
۳
Michael Fuchs
Finished
۱۰:۰۰
Michael Fuchs
۳
۰
David Kumpel
Finished
۱۴:۳۰
Max Klink
۰
۳
Taha Kilicoglu
Finished
۱۱:۰۰
Herman Debizhansky
۱
۳
Michael Fuchs
Finished
۱۱:۳۰
Taha Kilicoglu
۱
۳
Michael Fuchs
Finished
۱۲:۳۰
Taha Kilicoglu
۱
۳
Aurel Tihi
Finished
۲۰:۳۰
Herman Debizhansky
۱
۳
Taha Kilicoglu
Finished
۱۰:۳۰
Max Klink
۱
۳
Herman Debizhansky
Finished
۱۲:۰۰
Taha Kilicoglu
۰
۳
Marco Stefanidis
Finished
۱۴:۰۰
Max Klink
۱
۳
Marco Stefanidis
Finished
۱۷:۰۰
Herman Debizhansky
۳
۲
David Kumpel
Finished
۱۷:۳۰
Max Klink
۳
۱
Aurel Tihi
Finished
۱۵:۰۰
Herman Debizhansky
۲
۳
Marco Stefanidis
Finished
۱۵:۳۰
Taha Kilicoglu
۰
۳
David Kumpel
Finished
۱۶:۰۰
Michael Fuchs
۳
۱
Alexander Sverdlik
Finished
۱۶:۳۰
Herman Debizhansky
۰
۳
Alexander Sverdlik
Finished
۲۰:۰۰
Alexander Sverdlik
۳
۲
David Kumpel
Finished
۲۱:۰۰
Taha Kilicoglu
۳
۲
Alexander Sverdlik
Finished
۱۸:۳۰
Michael Fuchs
۳
۰
Aurel Tihi
Finished
۱۸:۰۰
Max Klink
۲
۳
David Kumpel
Finished
۱۹:۰۰
Michael Fuchs
۳
۲
Marco Stefanidis
Finished
۱۹:۳۰
Alexander Sverdlik
۱
۳
Marco Stefanidis
Finished
۲۲:۰۰
Aurel Tihi
-
-
David Kumpel
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Alexander Sverdlik
-
-
Aurel Tihi
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Marco Stefanidis
-
-
David Kumpel
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Europe
TT Elite Series
Martin Olejnik
۰
۳
Petr David
Finished
۱۲:۲۰
Jakub Grzegorczyk
۱
۳
Fomin Yurij
Finished
۰۷:۵۵
Adrian Fabis
۰
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۳:۵۵
Wisniewski Bartlomiej
۳
۲
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۶:۲۰
Marcin Jadczyk
۰
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۱:۵۵
Adrian Spychala
۳
۱
Miroslav Sklensky
Finished
۱۲:۰۰
Adrian Fabis
۰
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۶:۴۰
Daniel Lis
۲
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۵:۲۰
Krzysztof Kotyl
۲
۳
Linek Adam
Finished
۰۵:۱۰
Adrian Spychala
۲
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۰۸:۴۵
Martin Olejnik
۱
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۰۹:۰۵
Filip Mlynarski
۳
۲
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۱:۳۵
Petr David
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۰:۴۰
Bartosz Czerwinski
۳
۲
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۳:۵۵
Daniel Bak
۳
۲
Piotr Cyrnek
Finished
۱۴:۱۵
Jakub Wozniak
۳
۱
Michal Minda
Finished
۱۴:۵۵
Arkadiusz Mugowski
۲
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۴۵
Wisniewski Bartlomiej
۳
۲
Fomin Yurij
Finished
۰۵:۰۵
Bartosz Czerwinski
۳
۱
Krzysztof Wloczko
Finished
۰۸:۲۰
Bartosz Czerwinski
۲
۳
Adrian Spychala
Finished
۰۹:۳۵
Bartosz Kwodawski
۱
۳
Michal Minda
Finished
۱۲:۳۰
Wojciech Gluszek
۳
۱
Aleksander Lilien
Finished
۱۳:۲۰
Miroslav Sklensky
۱
۳
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۴:۳۰
Miroslav Sklensky
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۵:۴۵
Piotr Cyrnek
۳
۱
Amirreza Abbasi
Finished
۱۶:۴۵
Grzegorz Adamiak
۳
۰
Filip Mlynarski
Finished
۱۷:۴۵
Marcin Jadczyk
۱
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۱۷:۵۵
Zochniak Jakub
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۳۵
Wisniewski Bartlomiej
۰
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۷:۳۰
Martin Olejnik
۳
۰
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۱:۰۵
Martin Olejnik
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۳۰
Petr David
۳
۰
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۳:۵۵
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۴:۵۵
Piotr Cyrnek
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۵:۳۰
Martin Olejnik
۳
۲
Daniel Bak
Finished
۱۵:۵۵
Grzegorz Adamiak
۲
۳
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۶:۱۰
Bartosz Czerwinski
۳
۰
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۹:۲۰
Linek Adam
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۰:۰۵
Filip Mlynarski
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۰۰:۱۵
Mateusz Misiak
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۵۵
Krzysztof Wloczko
۲
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۱:۰۵
Wisniewski Bartlomiej
۳
۱
Mateusz Burkacki
Finished
۰۳:۰۵
Aleksander Lilien
۰
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۶:۰۰
Mateusz Burkacki
۳
۰
Fomin Yurij
Finished
۰۷:۰۵
Artur Sobel
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۷:۵۵
Jakub Wozniak
۰
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۸:۱۵
Petr David
۲
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۱۱:۱۰
Grzegorz Adamiak
۳
۱
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۲:۴۵
Piotr Cyrnek
۳
۱
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۳:۰۵
Adrian Spychala
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۳:۱۰
Bartosz Kwodawski
۳
۲
Wojciech Gluszek
Finished
۱۵:۲۰
Bartosz Czerwinski
۳
۲
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۶:۵۵
Daniel Bak
۳
۱
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۷:۰۵
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Daniel Lis
Finished
۱۸:۱۰
Amirreza Abbasi
۳
۲
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۹:۰۵
Martin Olejnik
۳
۱
Amirreza Abbasi
Finished
۲۰:۱۵
Gala Bartlomiej
۳
۱
Dawid Gala
Finished
۲۰:۴۰
Filip Mlynarski
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۱:۲۵
Rudomina Kamil
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۲:۱۰
Aleksander Lilien
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۱۰
Jakub Grzegorczyk
۳
۱
Blazej Szczepanek
Finished
۰۳:۳۰
Aleksander Lilien
۱
۳
Linek Adam
Finished
۰۳:۵۵
Adrian Fabis
۳
۲
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۵:۳۰
Blazej Szczepanek
۳
۱
Mateusz Burkacki
Finished
۰۵:۵۵
Jakub Wozniak
۱
۳
Linek Adam
Finished
۰۷:۳۰
Adrian Fabis
۲
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۸:۱۵
Miroslav Sklensky
۳
۰
Filip Mlynarski
Finished
۰۹:۱۰
Daniel Bak
۳
۲
Martin Olejnik
Finished
۰۹:۵۵
Marcin Jadczyk
۳
۲
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۰:۲۰
Miroslav Sklensky
۳
۰
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۰:۲۵
Petr David
۳
۲
Piotr Cyrnek
Finished
۱۰:۴۵
Daniel Bak
۲
۳
Petr David
Finished
۱۱:۳۰
Wojciech Gluszek
۰
۳
Artur Sobel
Finished
۱۴:۳۵
Daniel Bak
۳
۰
Amirreza Abbasi
Finished
۱۵:۰۵
Marcin Jadczyk
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۶:۲۰
Daniel Lis
۳
۰
Filip Mlynarski
Finished
۱۶:۳۵
Wojciech Gluszek
۰
۳
Michal Minda
Finished
۱۷:۴۰
Miroslav Sklensky
۲
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۸:۳۰
Filip Mlynarski
۳
۱
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۸:۵۵
Daniel Bak
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۹:۳۰
Daniel Lis
۳
۲
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۹:۴۵
Krzysztof Kapik
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۲۱:۵۰
Rudomina Kamil
۳
۱
Adrian Myszewski
Finished
۰۰:۳۰
Linek Adam
۳
۱
Adrian Myszewski
Finished
۰۱:۲۰
Damian Korczak
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۱:۵۰
Petr David
۳
۰
Krzysztof Wloczko
Finished
۰۲:۱۵
Adrian Fabis
۳
۲
Fomin Yurij
Finished
۰۲:۴۰
Zochniak Jakub
۳
۰
Linek Adam
Finished
۰۲:۴۵
Blazej Szczepanek
۰
۳
Fomin Yurij
Finished
۰۴:۲۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۲۰
Jakub Grzegorczyk
۰
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۴:۴۵
Zochniak Jakub
۳
۰
Aleksander Lilien
Finished
۰۴:۴۵
Zochniak Jakub
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۵:۳۵
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Linek Adam
Finished
۰۶:۲۵
Daniel Bak
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۸:۴۰
Wojciech Gluszek
۳
۱
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۹:۰۰
Filip Mlynarski
۳
۱
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۰:۰۰
Adrian Spychala
۱
۳
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۰:۴۵
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Linek Adam
Finished
۱۱:۰۰
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۲:۲۰
Daniel Bak
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۲:۴۰
Miroslav Sklensky
۳
۰
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۳:۳۵
Aleksander Lilien
۳
۰
Michal Minda
Finished
۱۴:۱۰
Martin Olejnik
۳
۰
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۴:۴۰
Artur Sobel
۲
۳
Michal Minda
Finished
۱۶:۵۵
Miroslav Sklensky
۳
۰
Daniel Lis
Finished
۱۷:۲۰
Jakub Wozniak
۲
۳
Aleksander Lilien
Finished
۱۷:۲۰
Martin Olejnik
۳
۰
Piotr Cyrnek
Finished
۱۷:۳۰
Bartosz Kwodawski
۳
۰
Artur Sobel
Finished
۱۸:۰۵
Daniel Bak
۱
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۸:۲۰
Martin Olejnik
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۸:۴۰
Piotr Cyrnek
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۹:۵۵
Miroslav Sklensky
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۲۰:۰۵
Daniel Lis
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۲۱:۰۰
Mariusz Koczyba
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۲۱:۰۵
Filip Mlynarski
۳
۱
Krystian Kolodziej
Finished
۲۱:۲۵
Kowalczyk Marcin
۱
۳
Tomasz Lojtek
Finished
۲۱:۳۰
Gala Bartlomiej
۳
۱
Mariusz Koczyba
Finished
۲۱:۵۵
Daniel Lis
۰
۱
Filip Mlynarski
inprogress
۲۲:۱۵
Tomasz Lojtek
۰
۰
Dawid Gala
inprogress
۲۲:۲۰
Russia
Liga Pro
Andrei Khanevskii
۳
۲
Barashkov Oleg Nikolaevich
Finished
۱۲:۱۵
Vladimir Slesarev
۳
۲
Valery Kutin
Finished
۰۴:۱۵
Vladimir Ippolitov
۳
۲
Sergey Muslikov
Finished
۰۹:۴۵
Andrei Borisov
۳
۱
Dmitriy Kugurushev
Finished
۱۲:۴۵
Nikita Sadovskiy
۰
۳
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۳:۰۰
Evgeny Kalashnikov
۳
۲
Dmitry Petrochenko
Finished
۱۰:۴۵
Vladimir Nemashkalo
۱
۳
Nikita Mareev
Finished
۱۲:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
۱
۳
Dmitrii Kustov
Finished
۰۰:۱۵
Nikita Mareev
۲
۳
Andrei Borisov
Finished
۱۳:۱۵
Lopatin Sergey
۲
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۰۹:۳۰
Yuri Gavrilov
۳
۲
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۵:۰۰
Sergey Maksakov
۲
۳
Igor Minchenkov
Finished
۱۲:۰۰
Barashkov Oleg Nikolaevich
۲
۳
Taras Kononenko
Finished
۱۴:۴۵
Vladimir Khurgin
۱
۳
Eduard Tsvetkov
Finished
۱۷:۰۰
Oleg Belugin
۲
۳
Sergey Kulikov
Finished
۱۸:۴۵
Aleksandr Fedorov
۱
۳
Vladimir Slesarev
Finished
۰۲:۱۵
Daniil Mikheev
۳
۲
Lopatin Sergey
Finished
۰۸:۳۰
Andrei Borisov
۳
۱
Stanislav Andreev
Finished
۰۹:۱۵
Vladimir Zhigalov
۱
۳
Yuri Dvornichenko
Finished
۰۹:۳۰
Andrei Borisov
۳
۲
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۰:۴۵
Aleksandr Gusev
۰
۳
Ilya Novikov
Finished
۱۲:۳۰
Igor Minchenkov
۳
۲
Aleksandr Gusev
Finished
۱۳:۰۰
Yuriy Krivenkiy
۳
۲
Oleg Belugin
Finished
۱۶:۱۵
Igor Blinov
۳
۱
Sergey Kulikov
Finished
۱۶:۴۵
Sergey Kulikov
۳
۲
Yuriy Krivenkiy
Finished
۱۷:۴۵
Yuriy Lbov
۱
۳
Vladimir Slesarev
Finished
۰۰:۴۵
Mikhail Sverdlov
۱
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۱:۴۵
Yuri Dvornichenko
۳
۲
Igor Rokhlin
Finished
۰۹:۰۰
Evgeny Kalashnikov
۱
۳
Maksim Smyshnikov
Finished
۰۹:۱۵
Dmitry Petrochenko
۳
۱
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۹:۴۵
Sergey Muslikov
۳
۲
Stanislav Andreev
Finished
۱۰:۱۵
Viktor Rakhmanovskii
۰
۳
Maksim Smyshnikov
Finished
۱۰:۱۵
Viktor Kochergin
۲
۳
Taras Kononenko
Finished
۱۲:۴۵
Ilya Novikov
۱
۳
Sergey Maksakov
Finished
۱۳:۳۰
Dmitry Tunitsin
۳
۲
Oleg Butorin
Finished
۱۴:۰۰
Vladimir Nemashkalo
۲
۳
Andrei Borisov
Finished
۱۴:۱۵
Igor Minchenkov
۳
۲
Ilya Novikov
Finished
۱۴:۳۰
Aleksey Kazakov
۱
۳
Savinsky Aleksandr
Finished
۱۶:۴۵
Mikhail Smirnov
۳
۲
Vladimir Khurgin
Finished
۱۷:۳۰
Mikhail Sverdlov
۳
۲
Valery Kutin
Finished
۰۰:۱۵
Valery Kutin
۲
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۱:۱۵
Vyacheslav Chernov
۰
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۲:۰۰
Valery Kutin
۲
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۲:۴۵
Roman Zelenskii
۱
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۳:۰۰
Aleksandr Fedorov
۳
۲
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۴:۴۵
Sergey Muslikov
۲
۳
Andrei Borisov
Finished
۰۸:۱۵
Viktor Rakhmanovskii
۱
۳
Evgeny Kalashnikov
Finished
۰۸:۱۵
Vladimir Zhigalov
۳
۲
Igor Rokhlin
Finished
۱۱:۰۰
Oleg Butorin
۳
۱
Yuri Gavrilov
Finished
۱۲:۳۰
Barashkov Oleg Nikolaevich
۳
۱
Viktor Kochergin
Finished
۱۳:۱۵
Yuri Gavrilov
۲
۳
Nikita Sadovskiy
Finished
۱۳:۳۰
Taras Kononenko
۳
۰
Andrei Khanevskii
Finished
۱۳:۴۵
Oleg Butorin
۳
۲
Nikita Sadovskiy
Finished
۱۴:۳۰
Nikita Mareev
۳
۰
Dmitriy Kugurushev
Finished
۱۴:۴۵
Evgeny Kalashnikov
۱
۳
Kutenkov Dmitry
Finished
۱۶:۰۰
Andrey Artemov
۱
۳
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۱۶:۳۰
Kutenkov Dmitry
۲
۳
Andrey Artemov
Finished
۱۷:۰۰
Vasiliy Rudenko
۳
۰
Aleksey Kazakov
Finished
۱۷:۱۵
Pavel Lukyanov
۲
۳
Vasily Dedov
Finished
۲۰:۰۰
Dmitry Ignatiev
۲
۳
Sergey Myagkov
Finished
۲۰:۱۵
Dmitri Razinkov
۳
۰
Denis Ivanov
Finished
۲۰:۱۵
Sergey Martyukhin
۱
۳
Fedor Chernoskulov
Finished
۲۰:۳۰
Sergey Morozov
۳
۲
Konstantin Olshakov
Finished
۲۱:۰۰
Vasily Dedov
۰
۳
Denis Komarov
Finished
۲۱:۰۰
Nikolay Tarasenkov
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۳۰
Denisov Alexey
۱
۳
Vasilii Obukhov
Finished
۰۰:۴۵
Dmitrii Kustov
۰
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۱:۱۵
Maksim Mameka
۳
۱
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۱:۳۰
Nikolay Tarasenkov
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۳:۳۰
Vasilii Obukhov
۳
۰
Dmitrii Kustov
Finished
۰۴:۱۵
Nikita Shchavelev
۱
۳
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۸:۳۰
Stanislav Andreev
۰
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۰۸:۴۵
Andrei Khanevskii
۳
۱
Viktor Kochergin
Finished
۱۴:۱۵
Oleg Belugin
۳
۰
Igor Blinov
Finished
۱۷:۱۵
Yuriy Krivenkiy
۲
۳
Igor Blinov
Finished
۱۸:۱۵
Aleksandr Kruglov
۱
۳
Aleksey Kazakov
Finished
۱۸:۱۵
Fedor Chernoskulov
۳
۱
Sergey Morozov
Finished
۲۱:۳۰
Vasily Dedov
-
-
Alexander Zhelubenkov
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Maksim Mameka
۳
۱
Andrei Matonin
Finished
۰۰:۰۰
Andrei Matonin
۲
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۱:۰۰
Evgeniy Ilyukhin
۳
۲
Denisov Alexey
Finished
۰۱:۴۵
Ivanov Alexander
۳
۱
Vasilii Obukhov
Finished
۰۲:۱۵
Dmitrii Kustov
۳
۲
Denisov Alexey
Finished
۰۲:۴۵
Vladimir Slesarev
۲
۳
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۳:۱۵
Vasilii Obukhov
۳
۰
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۳:۱۵
Denisov Alexey
۲
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۳:۴۵
Yuriy Lbov
۰
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۳:۴۵
Roman Zelenskii
۳
۰
Andrei Matonin
Finished
۰۴:۰۰
Vyacheslav Chernov
۱
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۴:۳۰
Ivanov Alexander
۳
۲
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۴:۴۵
Igor Rokhlin
۳
۱
Nikita Shchavelev
Finished
۱۰:۰۰
Nikita Lyfenko
۱
۳
Daniil Mikheev
Finished
۱۰:۰۰
Nikita Shchavelev
۲
۳
Yuri Dvornichenko
Finished
۱۰:۳۰
Dmitriy Kugurushev
۳
۰
Vladimir Nemashkalo
Finished
۱۳:۴۵
Ivan Bukhtiyarov
۳
۱
Evgeny Kalashnikov
Finished
۱۷:۳۰
Kutenkov Dmitry
۳
۲
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۱۸:۳۰
Mikhail Smirnov
۲
۳
Eduard Tsvetkov
Finished
۱۹:۰۰
Armen Pomazkov
۱
۳
Denisov Alexey
Finished
۲۰:۴۵
Artem Chernov
۳
۲
Roman Khomenko
Finished
۲۱:۰۰
Sergey Myagkov
۳
۰
Armen Pomazkov
Finished
۲۱:۱۵
Denis Ivanov
۳
۰
Vladimir Eremin
Finished
۲۱:۱۵
Konstantin Kochetkov
۲
۲
Artem Chernov
inprogress
۲۱:۳۰
Alexander Zhelubenkov
۳
۱
Pavel Lukyanov
Finished
۲۱:۳۰
Ivan Afanasiyev
۱
۳
Dmitri Razinkov
Finished
۲۱:۴۵
Denisov Alexey
۳
۲
Dmitry Ignatiev
Finished
۲۱:۴۵
Pavel Lukyanov
۰
۳
Denis Komarov
Finished
۲۲:۰۰
Konstantin Olshakov
۳
۰
Sergey Martyukhin
Finished
۲۲:۰۰
Dmitri Razinkov
۰
۱
Vladimir Eremin
inprogress
۲۲:۱۵
Sergey Martyukhin
-
-
Sergey Morozov
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Denis Ivanov
-
-
Ivan Afanasiyev
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
Konstantin Kochetkov
-
-
Roman Khomenko
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Czech Republic
Pro League
Milan Capek
۳
۲
Pavel Kopecny
Finished
۲۰:۳۰
Kamil Novak
۲
۳
Kostal Marek
Finished
۰۶:۳۰
Josef Belovsky
۲
۰
Jiri Zuzanek
Finished
۱۲:۳۰
Josef Vanek
۳
۰
Vaclav Pech
Finished
۰۹:۳۰
Jiri Zuzanek
۳
۲
Josef Belovsky
Finished
۱۲:۰۰
Stanislav Hudec
۲
۳
Vaclav Pech
Finished
۱۳:۰۰
Tomas Barta
۲
۳
Milan Kolar
Finished
۱۴:۰۰
Josef Grill
۱
۳
Petr Picek
Finished
۱۹:۳۰
Petr Otruba
۲
۳
Petr Budinsky
Finished
۱۶:۰۰
Tomas Barta
۲
۳
Mihail Trinta
Finished
۱۶:۳۰
Frantisek Just
۳
۲
Martin Sobisek
Finished
۱۹:۰۰
Simon Kadavy
۲
۳
Frantisek Just
Finished
۲۰:۰۰
Jiri Louda
۲
۳
Tomas Franek
Finished
۰۲:۳۰
Tomas Janata
۳
۱
Frantisek Briza
Finished
۰۵:۰۰
Frantisek Briza
۳
۱
Kostal Marek
Finished
۰۶:۰۰
Cesta Havrda
۰
۳
Hejduk Alexander
Finished
۱۱:۰۰
Stanislav Hudec
۳
۰
Josef Vanek
Finished
۱۱:۰۰
Zbynek Pagac
۰
۳
Oldrich Vrtal
Finished
۱۲:۰۰
Jaroslav Schwan
۲
۳
Radek Milata
Finished
۱۵:۰۰
Milan Kolar
۱
۳
Lukas Malek
Finished
۱۵:۰۰
Mihail Trinta
۰
۳
Milan Kolar
Finished
۱۶:۰۰
Jiri Beranek
۲
۲
Jaroslav Dorazka
inprogress
۲۲:۰۰
Pavel Berdych
۳
۲
Tomas Regner
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Svec
۱
۳
Yurii Holovatiuk
Finished
۰۰:۰۰
Lubor Sulava
۰
۳
Jiri Svec
Finished
۰۰:۳۰
Pavel Fojt
۲
۳
Tomas Janata
Finished
۰۷:۰۰
Vaclav Pech
۳
۲
Stepan Vyskocil
Finished
۱۰:۳۰
Oldrich Vrtal
۳
۱
Roman Hudeczek
Finished
۱۱:۰۰
Vaclav Pech
۳
۱
Stanislav Hudec
Finished
۱۲:۰۰
Ludek Madle
۰
۳
Cesta Havrda
Finished
۱۲:۰۰
Richard Vavricka
۳
۲
Petr Otruba
Finished
۱۳:۳۰
Matyas Rojka
۳
۲
Petr Otruba
Finished
۱۶:۳۱
Pavel Kopecny
۱
۳
Radim Jaros
Finished
۱۹:۰۰
Filip Sikora
۳
۰
Ales Rusnak
Finished
۲۰:۰۰
Petr Picek
۳
۱
Michal Varecka
Finished
۲۰:۳۰
Jiri Hiblbauer
۰
۳
Radim Jaros
Finished
۲۱:۰۰
Josef Belovsky
۳
۲
Gunar Krauter
Finished
۱۱:۰۰
Hejduk Alexander
۳
۰
Ludek Madle
Finished
۱۲:۳۰
Radim Pavelka
۳
۲
Gunar Krauter
Finished
۱۳:۰۰
Radek Milata
۳
۱
Robert Koczy
Finished
۱۳:۳۰
Svatoslav Stempen
۳
۱
Jaroslav Schwan
Finished
۱۴:۰۰
Havel Ladislav
۳
۲
Pavel Stuchlik
Finished
۱۵:۰۰
Martin Sobisek
۳
۲
Simon Kadavy
Finished
۱۷:۳۰
Jan Svoboda
۱
۳
Frantisek Just
Finished
۱۸:۰۰
Simon Kadavy
۳
۲
Jan Svoboda
Finished
۱۸:۳۰
Milan Capek
۱
۳
Jiri Hiblbauer
Finished
۱۸:۳۰
Ales Rusnak
۱
۳
Jan Dzida
Finished
۱۹:۰۰
Martin Sobisek
۳
۲
Jan Svoboda
Finished
۱۹:۳۰
Radim Jaros
۲
۳
Jiri Hiblbauer
Finished
۱۹:۳۰
Jan Dzida
۱
۳
Jiri Novotny
Finished
۱۹:۳۰
Jiri Hyrsl
۳
۲
Michal Varecka
Finished
۲۰:۰۰
Yurii Holovatiuk
۳
۲
Jan Steffan
Finished
۰۱:۰۰
Denis Hofman
۳
۱
Ondrej Svacha
Finished
۰۲:۰۰
Tomas Janata
۲
۳
Kamil Novak
Finished
۰۲:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۱
۳
Denis Hofman
Finished
۰۳:۰۰
Kostal Marek
۲
۳
Tomas Janata
Finished
۰۳:۰۰
Pavel Fojt
۳
۱
Tomas Janata
Finished
۰۴:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۱
Denis Hofman
Finished
۰۷:۰۰
Roman Hudeczek
۲
۳
Zbynek Pagac
Finished
۰۹:۳۰
Josef Vanek
۲
۳
Stepan Vyskocil
Finished
۱۱:۳۰
Filip Theodor
۳
۰
Oldrich Vrtal
Finished
۱۳:۰۰
Pavel Stuchlik
۱
۳
Jiri Svec
Finished
۱۳:۳۰
Jiri Plasil
۱
۳
Havel Ladislav
Finished
۱۴:۰۰
Robert Koczy
۳
۱
Svatoslav Stempen
Finished
۱۴:۳۰
Jiri Svec
۱
۳
Jiri Plasil
Finished
۱۴:۳۰
Jiri Svec
۲
۳
Havel Ladislav
Finished
۱۶:۰۰
Josef Grill
۳
۲
Jiri Hyrsl
Finished
۱۷:۳۰
Radim Jaros
۳
۱
Milan Capek
Finished
۱۷:۳۰
Jiri Hiblbauer
۳
۲
Pavel Kopecny
Finished
۱۸:۰۰
Jiri Novotny
۱
۳
Ales Rusnak
Finished
۱۸:۰۰
Filip Sikora
۳
۱
Jiri Novotny
Finished
۱۸:۳۰
Michal Varecka
۱
۳
Josef Grill
Finished
۱۹:۰۰
Jiri Novotny
۳
۰
Ales Rusnak
Finished
۲۰:۳۰
Filip Sikora
۲
۳
Jan Dzida
Finished
۲۱:۰۰
Jiri Hyrsl
۳
۰
Josef Grill
Finished
۲۱:۰۰
David Szotek
۰
۳
Marek Zaskodny
Finished
۰۰:۰۰
Radek Vosyka
۳
۱
Tomas Trnka
Finished
۰۰:۰۰
Marek Zaskodny
۰
۳
Michal Moravec
Finished
۰۱:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۰
Jiri Louda
Finished
۰۱:۳۰
Kostal Marek
۱
۳
Pavel Fojt
Finished
۰۱:۳۰
Tomas Franek
۱
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۳:۳۰
Jiri Louda
۳
۰
Denis Hofman
Finished
۰۴:۰۰
Ondrej Svacha
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۴:۳۰
Kamil Novak
۲
۳
Kostal Marek
Finished
۰۴:۳۰
Denis Hofman
۲
۳
Tomas Franek
Finished
۰۵:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۱
Jiri Louda
Finished
۰۵:۳۰
Gunar Krauter
۳
۰
Jiri Zuzanek
Finished
۰۹:۳۰
Zbynek Pagac
۲
۳
Filip Theodor
Finished
۱۰:۳۰
Gunar Krauter
۳
۲
Radim Pavelka
Finished
۱۱:۳۰
Petr Serak
۱
۳
Cesta Havrda
Finished
۱۳:۰۰
Robert Koczy
۳
۰
Jaroslav Schwan
Finished
۱۶:۰۰
Havel Ladislav
۳
۲
Pavel Stuchlik
Finished
۱۷:۰۰
Petr Picek
۳
۲
Michal Varecka
Finished
۱۸:۰۰
Jakub Vogel
۳
۱
Lukas Krok
Finished
۲۲:۰۰
Jaroslav Strnad 1964
۳
۱
Michal Syroha
Finished
۰۱:۰۰
Pavel Fojt
۳
۰
Frantisek Briza
Finished
۰۲:۳۰
Frantisek Briza
۱
۳
Kamil Novak
Finished
۰۳:۳۰
Kamil Novak
۰
۳
Pavel Fojt
Finished
۰۵:۳۰
Tomas Franek
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۶:۰۰
Hejduk Alexander
۱
۳
Ludek Madle
Finished
۰۹:۳۰
Filip Theodor
۳
۰
Oldrich Vrtal
Finished
۱۰:۰۰
Petr Serak
۱
۳
Cesta Havrda
Finished
۱۰:۰۰
Radim Pavelka
۳
۱
Josef Belovsky
Finished
۱۰:۰۰
Stepan Vyskocil
۲
۳
Stanislav Hudec
Finished
۱۰:۰۰
Ludek Madle
۰
۳
Petr Serak
Finished
۱۰:۳۰
Jiri Zuzanek
۰
۳
Radim Pavelka
Finished
۱۰:۳۰
Roman Hudeczek
۳
۱
Filip Theodor
Finished
۱۱:۳۰
Hejduk Alexander
۰
۳
Petr Serak
Finished
۱۱:۳۰
Lukas Malek
۳
۰
Mihail Trinta
Finished
۱۳:۳۰
Matyas Rojka
۰
۳
Petr Budinsky
Finished
۱۴:۰۰
Petr Otruba
۰
۳
Matyas Rojka
Finished
۱۴:۳۰
Mihail Trinta
۰
۳
Tomas Barta
Finished
۱۴:۳۰
Petr Budinsky
۰
۳
Richard Vavricka
Finished
۱۵:۰۰
Lukas Malek
۳
۰
Tomas Barta
Finished
۱۵:۳۰
Pavel Stuchlik
۳
۱
Jiri Plasil
Finished
۱۵:۳۰
Radek Milata
۳
۱
Svatoslav Stempen
Finished
۱۵:۳۰
Richard Vavricka
۳
۲
Matyas Rojka
Finished
۱۵:۳۰
Radek Milata
۳
۲
Robert Koczy
Finished
۱۷:۰۰
Lukas Malek
۳
۰
Milan Kolar
Finished
۱۷:۰۰
Richard Vavricka
۳
۱
Petr Budinsky
Finished
۱۷:۰۰
Jan Dzida
۳
۱
Filip Sikora
Finished
۱۷:۳۰
Jiri Hyrsl
۳
۱
Petr Picek
Finished
۱۸:۳۰
Milan Capek
۳
۰
Pavel Kopecny
Finished
۲۰:۰۰
Frantisek Just
۳
۲
Martin Sobisek
Finished
۲۱:۰۷
Petr Machovec
۳
۱
Miloslav Kotil
Finished
۲۱:۳۰
Milan Klement
۳
۱
Tonar Lukas
Finished
۲۱:۳۰
Jan Varcl Jr.
۳
۰
Tomas Andrle
Finished
۲۱:۳۰
Adam Brazda
۲
۱
Tomas Holik
inprogress
۲۲:۰۰
Milan Zika
۳
۰
Petr Jochym
Finished
۲۲:۰۰
Adolf Huttl
-
-
Milan Zika
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Tomas Andrle
-
-
Jakub Vogel
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
World
Ping Pong Point
Bezkrovnyi Oleh
۳
۱
Manko Viktor
Finished
۰۸:۱۷
Roiland Dmytro
۰
۳
Nikolay Ulyanchich
Finished
۰۸:۴۷
Oleksandr Leonenko
۱
۳
Manko Viktor
Finished
۰۹:۱۷
Bezkrovnyi Oleh
۳
۱
Roiland Dmytro
Finished
۰۹:۴۷
Oleksandr Leonenko
۱
۳
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۰:۱۷
Roiland Dmytro
۰
۳
Manko Viktor
Finished
۱۰:۴۷
Bezkrovnyi Oleh
۳
۰
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۱:۱۷
Oleksandr Leonenko
۳
۰
Roiland Dmytro
Finished
۱۱:۴۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۲
Manko Viktor
Finished
۱۲:۱۷
Oleksandr Leonenko
۰
۳
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۲:۴۷
Volodymyr Andrievskiy
۳
۱
Goncharov Oleksandr
Finished
۱۵:۱۷
Skorokhod Sergiy
۳
۲
Volodymyr Kononikhin
Finished
۱۵:۴۷
Volodymyr Andrievskiy
۰
۳
Volodymyr Kononikhin
Finished
۱۶:۱۷
Skorokhod Sergiy
۳
۱
Goncharov Oleksandr
Finished
۱۶:۴۷
Volodymyr Andrievskiy
۳
۰
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۷:۱۷
Volodymyr Kononikhin
۲
۳
Goncharov Oleksandr
Finished
۱۷:۴۷
Skorokhod Sergiy
۳
۲
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۱۸:۱۷
Goncharov Oleksandr
۱
۳
Volodymyr Kononikhin
Finished
۱۸:۴۷
Goncharov Oleksandr
۳
۰
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۹:۱۷
Volodymyr Kononikhin
۲
۳
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۱۹:۴۷
Goncharov Oleksandr
۲
۳
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۲۰:۱۷
Volodymyr Kononikhin
۳
۰
Skorokhod Sergiy
Finished
۲۰:۴۷
World
TT-CUP
Ucinski Rafal
۲
۳
Marcel Mroczka
Finished
۰۰:۰۰
Zwolinski Piotr
۰
۳
Kos Pawel
Finished
۰۰:۱۵
Vojtech Sanc
۲
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۰:۲۰
Zapala Krzysztof
۳
۲
Rafal Gajda
Finished
۰۰:۳۰
Jachym Zacharda
۱
۳
David Bochnak
Finished
۰۰:۴۵
Filip Nemec
۱
۳
Vit Benak
Finished
۰۰:۵۵
Dominik Lafek
۳
۱
Vojtech Sanc
Finished
۰۱:۰۰
Fabian Sikora
۳
۱
Marek Chybinski
Finished
۰۱:۱۰
Zbynek Vyskocil
۲
۳
Zdenek Dusek
Finished
۰۱:۳۰
Rafal Gajda
۱
۳
Ucinski Rafal
Finished
۰۱:۴۰
Zapala Krzysztof
۳
۲
Marcel Mroczka
Finished
۰۲:۱۰
Vit Benak
۳
۱
Filip Nemec
Finished
۰۲:۲۵
Albert Misztal
۳
۱
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۲:۴۰
David Bochnak
۲
۱
Jachym Zacharda
Finished
۰۲:۵۵
Emil Michalski
۱
۳
Marek Pyzik
Finished
۰۳:۱۰
Mleczko Mateusz
۳
۲
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۳:۳۰
Albert Misztal
۱
۳
Emil Michalski
Finished
۰۴:۰۰
Mleczko Mateusz
۳
۲
Marek Pyzik
Finished
۰۴:۳۰
Emil Michalski
۲
۳
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۵:۰۰
Mleczko Mateusz
۳
۰
Emil Michalski
Finished
۰۵:۳۰
Albert Misztal
۳
۲
Marek Pyzik
Finished
۰۶:۰۰
Mleczko Mateusz
۳
۱
Albert Misztal
Finished
۰۶:۳۰
Marek Pyzik
۳
۲
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۷:۰۰
Michal Lysakowski
۳
۱
Gola Pawel
Finished
۰۸:۳۰
Blazej Warpas
۰
۳
Maciej Kolek
Finished
۰۹:۰۰
Jaroslav Sprongl
۰
۳
Jaroslav Zamyslicky
Finished
۰۹:۵۰
Michal Lysakowski
۳
۱
Maciej Kolek
Finished
۱۰:۰۰
Sylwester Wloszek
۳
۱
Stapor Rafal
Finished
۱۰:۰۵
Heruan Escalona
۳
۲
Luis Miguel Monteagudo
Finished
۱۰:۱۰
Simon Matousch
۳
۲
Jiri Szabo
Finished
۱۰:۲۰
Jonas Kulveit
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۰:۲۵
Adam Gdula
۰
۳
Filip Kociuba
Finished
۱۰:۳۰
Damian Bucko
۱
۳
Karol Sulkowski
Finished
۱۰:۳۵
Luis Miguel Monteagudo
۳
۱
Borja Melgarejo
Finished
۱۰:۴۰
Jaroslav Sprongl
۳
۱
Jiri Szabo
Finished
۱۰:۵۰
Vaclav Nadvornik
۱
۳
Kadavy Ondrej
Finished
۱۰:۵۵
Blazej Warpas
۳
۱
Adam Gdula
Finished
۱۱:۰۰
Gala Bartlomiej
۱
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۱:۰۵
Jaroslav Zamyslicky
۱
۳
Simon Matousch
Finished
۱۱:۲۰
Jonas Kulveit
۳
۱
Kadavy Ondrej
Finished
۱۱:۲۵
Michal Lysakowski
۳
۱
Filip Kociuba
Finished
۱۱:۳۰
Damian Bucko
۳
۲
Stapor Rafal
Finished
۱۱:۳۵
Borja Melgarejo
۳
۱
Heruan Escalona
Finished
۱۱:۴۰
Jaroslav Sprongl
۰
۳
Simon Matousch
Finished
۱۱:۵۰
Ondrej Fiklik
۳
۲
Vaclav Nadvornik
Finished
۱۱:۵۵
Adam Gdula
۳
۰
Maciej Kolek
Finished
۱۲:۰۰
Sylwester Wloszek
۰
۳
Karol Sulkowski
Finished
۱۲:۰۵
Jiri Szabo
۰
۳
Jaroslav Zamyslicky
Finished
۱۲:۲۰
Jonas Kulveit
۰
۳
Vaclav Nadvornik
Finished
۱۲:۲۵
Blazej Warpas
۳
۱
Gola Pawel
Finished
۱۲:۳۰
Damian Bucko
۳
۲
Sylwester Wloszek
Finished
۱۲:۳۵
Jaroslav Sprongl
۳
۲
Jiri Szabo
Finished
۱۲:۵۰
Kadavy Ondrej
۳
۱
Ondrej Fiklik
Finished
۱۲:۵۵
Michal Lysakowski
۳
۲
Adam Gdula
Finished
۱۳:۰۰
Gala Bartlomiej
۳
۰
Stapor Rafal
Finished
۱۳:۰۵
Luis Miguel Monteagudo
۳
۱
Borja Melgarejo
Finished
۱۳:۱۰
Simon Matousch
۳
۱
Jaroslav Zamyslicky
Finished
۱۳:۲۰
Vaclav Nadvornik
۳
۲
Jonas Kulveit
Finished
۱۳:۳۰
Blazej Warpas
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۱۳:۳۰
Damian Bucko
۰
۳
Gala Bartlomiej
Finished
۱۳:۳۵
Heiki Magi
۳
۱
Yevhenii Cherkashyn
Finished
۱۳:۴۵
Leska Vojtech
۰
۳
Jakub Rolik
Finished
۱۳:۵۰
Maciej Kolek
۱
۳
Gola Pawel
Finished
۱۴:۰۰
Kadavy Ondrej
۳
۰
Ondrej Fiklik
Finished
۱۴:۰۰
Stapor Rafal
۳
۰
Karol Sulkowski
Finished
۱۴:۰۵
Talumets Toomas
۳
۲
Mart Martin
Finished
۱۴:۱۵
Tomas Rein
۱
۳
Simon Matousch
Finished
۱۴:۲۰
Martin Kocvara
۳
۰
Jan Benak
Finished
۱۴:۲۵
Michal Lysakowski
۱
۳
Blazej Warpas
Finished
۱۴:۳۰
Sylwester Wloszek
۳
۱
Damian Bucko
Finished
۱۴:۳۵
Heiki Magi
۰
۳
Mart Martin
Finished
۱۴:۴۵
Leska Vojtech
۳
۱
Simon Matousch
Finished
۱۴:۵۰
Kadavy Ondrej
۱
۳
Vaclav Nadvornik
Finished
۱۴:۵۵
Adam Gdula
۱
۳
Gola Pawel
Finished
۱۵:۰۰
Karol Sulkowski
۳
۱
Gala Bartlomiej
Finished
۱۵:۰۵
Yevhenii Cherkashyn
۱
۳
Talumets Toomas
Finished
۱۵:۱۵
Jakub Rolik
۳
۲
Tomas Rein
Finished
۱۵:۲۰
Martin Kocvara
۰
۳
Vaclav Nadvornik
Finished
۱۵:۲۵
Filip Kociuba
۳
۱
Maciej Kolek
Finished
۱۵:۳۰
Mucha Grzegorz
۳
۱
Tomasz Witkowski
Finished
۱۵:۳۵
Heiki Magi
۳
۱
Talumets Toomas
Finished
۱۵:۴۵
Leska Vojtech
۱
۳
Tomas Rein
Finished
۱۵:۵۰
Jan Benak
۰
۳
Kadavy Ondrej
Finished
۱۵:۵۵
Adam Gdula
۳
۰
Maciej Kolek
Finished
۱۶:۰۰
Franciszek Jastrzebowski
۳
۰
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۱۶:۰۵
Mart Martin
۳
۰
Yevhenii Cherkashyn
Finished
۱۶:۱۵
Simon Matousch
۳
۱
Jakub Rolik
Finished
۱۶:۲۰
Martin Kocvara
۰
۳
Kadavy Ondrej
Finished
۱۶:۲۵
Filip Kociuba
۳
۰
Gola Pawel
Finished
۱۶:۳۰
Heiki Magi
۰
۳
Yevhenii Cherkashyn
Finished
۱۶:۴۵
Tomas Rein
۳
۱
Leska Vojtech
Finished
۱۶:۵۰
Vaclav Nadvornik
۳
۱
Jan Benak
Finished
۱۶:۵۵
Blazej Warpas
۳
۰
Michal Lysakowski
Finished
۱۷:۰۰
Mucha Grzegorz
۲
۳
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۱۷:۰۵
Mart Martin
۱
۳
Talumets Toomas
Finished
۱۷:۱۵
Simon Matousch
۳
۱
Jakub Rolik
inprogress
۱۷:۲۰
Fabian Sikora
۰
۳
Marek Chybinski
Finished
۱۷:۳۰
Martin Kocvara
۳
۱
Jan Benak
Finished
۱۷:۳۰
Wenda Krzysztof
۳
۰
Grzegorz Papciak
Finished
۱۷:۳۵
Daniel Zelezny
۰
۳
Jan Trefny
Finished
۱۷:۵۰
Vaclav Nadvornik
۳
۱
Kadavy Ondrej
Finished
۱۸:۰۰
Franciszek Jastrzebowski
۲
۳
Wenda Krzysztof
Finished
۱۸:۰۵
Hejda Vaclav Jr.
۲
۳
Martin Dolezal
Finished
۱۸:۱۰
Jan Osmera
۱
۳
Miroslav Hrncal
Finished
۱۸:۲۰
Strejc Filip
۳
۱
Michal Spalek
Finished
۱۸:۲۵
Fabian Sikora
۳
۰
Matachowski Bartosz
Finished
۱۸:۳۰
Mucha Grzegorz
۲
۳
Grzegorz Papciak
Finished
۱۸:۳۵
Alberto Olmedo
۲
۳
Pablo Heredia
Finished
۱۸:۴۰
Ruzicka Josef
۲
۳
Libor Novak
Finished
۱۸:۴۰
Daniel Zelezny
۳
۱
Miroslav Hrncal
Finished
۱۸:۵۰
Hanl Ales
۰
۳
Andrej Grossu
Finished
۱۸:۵۵
Golaszewski Kuba
۰
۳
Marek Chybinski
Finished
۱۹:۰۰
Wenda Krzysztof
۳
۲
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۱۹:۰۵
Hejda Vaclav Jr.
۳
۱
Libor Novak
Finished
۱۹:۱۰
Jan Trefny
۳
۱
Jan Osmera
Finished
۱۹:۲۰
Strejc Filip
۳
۱
Andrej Grossu
Finished
۱۹:۲۵
Michal Bracha
۲
۳
Golaszewski Kuba
Finished
۱۹:۳۰
Franciszek Jastrzebowski
۳
۲
Tomasz Witkowski
Finished
۱۹:۳۵
Martin Dolezal
۳
۱
Ruzicka Josef
Finished
۱۹:۴۰
Daniel Zelezny
۳
۰
Jan Osmera
Finished
۱۹:۵۰
Michal Spalek
۳
۲
Hanl Ales
Finished
۱۹:۵۵
Denys Kovtanyuk
۳
۱
Michal Bracha
Finished
۲۰:۰۰
Mucha Grzegorz
۳
۰
Wenda Krzysztof
Finished
۲۰:۰۵
Hejda Vaclav Jr.
۳
۰
Ruzicka Josef
Finished
۲۰:۱۰
Francisco Almagro
۳
۰
Pablo Heredia
Finished
۲۰:۱۰
Miroslav Hrncal
۰
۲
Jan Trefny
Finished
۲۰:۲۰
Strejc Filip
۱
۳
Hanl Ales
Finished
۲۰:۲۵
Fabian Sikora
۳
۲
Golaszewski Kuba
Finished
۲۰:۳۰
Franciszek Jastrzebowski
۳
۱
Grzegorz Papciak
Finished
۲۰:۳۵
Libor Novak
۱
۳
Martin Dolezal
Finished
۲۰:۴۰
Alberto Olmedo
۳
۲
Francisco Almagro
Finished
۲۰:۴۰
Miroslav Hrncal
۳
۲
Jan Osmera
Finished
۲۰:۵۰
Andrej Grossu
۰
۳
Michal Spalek
Finished
۲۰:۵۵
Michal Bracha
۳
۰
Matachowski Bartosz
Finished
۲۱:۰۰
Wiekiera Arkadiusz
۱
۳
Tomasz Witkowski
Finished
۲۱:۰۵
Libor Novak
۱
۳
Ruzicka Josef
Finished
۲۱:۱۵
Jan Trefny
۰
۳
Daniel Zelezny
Finished
۲۱:۲۰
Andrej Grossu
۰
۳
Hanl Ales
Finished
۲۱:۲۵
Mucha Grzegorz
۲
۳
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۲۱:۳۵
Martin Dolezal
۱
۳
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۲۱:۴۵
Cermak Jiri
۰
۳
Stanislav Jansa
Finished
۲۱:۵۰
Strejc Filip
۱
۳
Michal Spalek
Finished
۲۱:۵۵
Fabian Sikora
۲
۲
Michal Bracha
inprogress
۲۲:۰۰
Wenda Krzysztof
۳
۱
Tomasz Witkowski
Finished
۲۲:۰۵
Zdenek Dusek
۱
۱
Dohnal Jaroslav
inprogress
۲۲:۱۰
Pavel Vilhelm
۰
۰
Radek Zeman
inprogress
۲۲:۲۰
Andrei Knazik
-
-
Jan Slavicek
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۵
Belarus
Liga Pro
Aleksandr Kazak
۳
۰
Vasily Ermolenko
Finished
۰۹:۰۰
Aleksei Shubin
۳
۰
Aleksandr Kazak
Finished
۰۹:۳۰
Vasily Ermolenko
۰
۳
Rustam Uralovich Abdeev
Finished
۱۰:۰۰
Rustam Uralovich Abdeev
۳
۱
Aleksandr Kazak
Finished
۱۰:۳۰
Aleksei Shubin
۳
۲
Vasily Ermolenko
Finished
۱۱:۰۰
Aleksei Kulagin
۳
۲
Petr Kernoga
Finished
۱۲:۳۰
Andrei Kopchinskii
۳
۱
Andrei Khrameev
Finished
۱۳:۰۰
Petr Kernoga
۱
۳
Andrei Kopchinskii
Finished
۱۳:۳۰
Andrei Khrameev
۳
۲
Aleksei Kulagin
Finished
۱۴:۰۰
Petr Kernoga
۳
۰
Andrei Khrameev
Finished
۱۵:۰۰
Logunov Aleksandr Petrovich
۱
۳
Kiriil Skochelenkov
Finished
۱۶:۳۰
Kiriil Skochelenkov
۲
۳
Aleksandr Sidorkov
Finished
۱۷:۳۰
Logunov Aleksandr Petrovich
۳
۱
Aleksandr Sidorkov
Finished
۱۸:۳۰
Kiriil Skochelenkov
۱
۳
Vladimir Koshel
Finished
۱۹:۰۰
Aleksandr Dekhtiarenko
۳
۲
Vitaly Lyalkov
Finished
۲۰:۳۰
Ruslan Shafiev
۱
۳
Konstantin Atomanchik
Finished
۲۱:۰۰
Vitaly Lyalkov
۰
۳
Ruslan Shafiev
Finished
۲۱:۳۰
Konstantin Atomanchik
۲
۱
Aleksandr Dekhtiarenko
inprogress
۲۲:۰۰
Czech Republic
TT Star Series
Akito Itagaki
۰
۳
Barry Berben
Finished
۰۹:۳۰
Eusebio Vos
۱
۳
Max Hedbom
Finished
۱۰:۰۰
Simon Belik
۳
۲
Anton Limonov
Finished
۱۰:۳۰
Ondrej Kveton
۳
۰
Allegranza Giacomo
Finished
۱۱:۰۰
Akito Itagaki
۱
۳
Eusebio Vos
Finished
۱۱:۳۰
Simon Belik
۳
۰
Max Hedbom
Finished
۱۲:۰۰
Allegranza Giacomo
۰
۳
Barry Berben
Finished
۱۲:۳۰
Ondrej Kveton
۰
۳
Anton Limonov
Finished
۱۳:۰۰
Akito Itagaki
۱
۳
Simon Belik
Finished
۱۳:۳۰
Eusebio Vos
۲
۳
Barry Berben
Finished
۱۴:۰۰
Ondrej Kveton
۳
۱
Max Hedbom
Finished
۱۴:۳۰
Allegranza Giacomo
۰
۳
Anton Limonov
Finished
۱۵:۰۰
Eusebio Vos
۳
۲
Simon Belik
Finished
۱۵:۳۰
Akito Itagaki
۰
۳
Ondrej Kveton
Finished
۱۶:۰۰
Anton Limonov
۲
۳
Barry Berben
Finished
۱۶:۳۰
Allegranza Giacomo
۰
۳
Max Hedbom
Finished
۱۷:۰۰
Alessandro Baciocchi
۰
۳
Tomas Koldas
Finished
۱۸:۰۰
Guillaume Alcayde
۳
۱
Florian Bourrassaud
Finished
۱۸:۳۰
Adam Szudi
۳
۱
Carlos Muhlbach
Finished
۱۹:۰۰
Guillaume Alcayde
۱
۳
Tomas Koldas
Finished
۲۰:۰۰
Carlos Muhlbach
۳
۲
Constantino Cappuccio
Finished
۲۰:۳۰
Adam Szudi
۳
۰
Florian Bourrassaud
Finished
۲۱:۰۰
Adam Szudi
۳
۲
Tomas Koldas
Finished
۲۲:۳۰
Carlos Muhlbach
۳
۰
Florian Bourrassaud
Finished
۲۳:۰۰
Alessandro Baciocchi
۳
۰
Guillaume Alcayde
Finished
۲۳:۳۰
Argentina
WTT Contender Mendoza Women
Franziska Schreiner
-
-
Abril Iwasa
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰