0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Russia
Liga Pro
Sergey Muslikov
۲
۳
Maksim Kadulin
Finished
۰۰:۰۵
Viktor Kalachev
۲
۳
Andrei Matonin
Finished
۰۰:۲۰
Dmitry Voronov
۲
۳
Vladimir Selkin
Finished
۲۰:۵۰
Maksim Kadulin
۱
۳
Oleg Kharlakin
Finished
۰۱:۰۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۱
Ivan Pandur
Finished
۲۲:۰۵
Sergey Muslikov
۲
۳
Vladimir Nemashkalo
Finished
۰۱:۳۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۱
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۲:۰۵
Igor Blinov
۱
۳
Anton Skoblov
Finished
۰۷:۵۰
Mikhail Gusev
۳
۰
Nikita Mareev
Finished
۱۶:۰۵
Orlov Oleg
۳
۰
Alexander Kolmin
Finished
۱۸:۲۰
Andrey Artemov
۳
۰
Evgenii Kryuchkov
Finished
۲۲:۲۰
Artem Chernov
۲
۲
Fedor Ambrosimov
inprogress
۲۲:۳۵
Vladimir Nemashkalo
۱
۳
Roman Sitnikov
Finished
۰۰:۳۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۰
Sergey Lanovenko
Finished
۰۰:۵۰
Igor Sergeevich
۲
۳
Andrey Doncenko
Finished
۰۸:۳۵
Yuriy Krivenkiy
۱
۳
Artem Poidashev
Finished
۱۲:۰۵
Nikita Mareev
۰
۳
Vitaly Demchenko
Finished
۱۸:۳۵
Alexey Innazarov
۱
۳
Fedor Ambrosimov
Finished
۲۰:۳۵
Alexander Ekzhanov
۳
۱
Dmitry Voronov
Finished
۲۱:۲۰
Vladimir Selkin
۲
۳
Mikhail Melnikov
Finished
۲۱:۵۰
Roman Zelenskii
۰
۳
Viktor Kalachev
Finished
۰۱:۲۰
Sergey Lanovenko
۱
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۴:۲۰
Andrey Doncenko
۳
۲
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۹:۳۵
Vladimir Zhigalov
۲
۳
Igor Sergeevich
Finished
۱۰:۰۵
Vasilii Obukhov
۳
۰
Maksim Mameka
Finished
۱۱:۵۰
Daniil Mikheev
۲
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۱۳:۵۰
Artem Poidashev
۱
۳
Damir Bedretdinov
Finished
۱۴:۳۵
Viktor Kochergin
۲
۳
Orlov Oleg
Finished
۱۵:۵۰
Sergey Morozov
۳
۲
Egor Karabanov
Finished
۱۷:۳۵
Mikhail Melnikov
۰
۳
Dmitry Voronov
Finished
۲۲:۲۰
Oleg Kharlakin
۱
۳
Roman Sitnikov
Finished
۰۲:۰۵
Dmitry Ignatiev
۲
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۴:۰۵
Aleksandr Chuliukov
۲
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۸:۲۰
Aleksandr Gusev
۳
۱
Oleg Zyuganov
Finished
۰۸:۳۵
Andrey Potapkov
۳
۲
Daniil Mikheev
Finished
۱۲:۵۰
Artem Poidashev
۳
۲
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۳:۰۵
Timofey Razinkov
۳
۲
Andrey Potapkov
Finished
۱۳:۲۰
Yuriy Krivenkiy
۰
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۴:۰۵
Viktor Kochergin
۲
۳
Sergey Lanin
Finished
۱۷:۵۰
Nikita Bespalov
۳
۰
Viktor Kalachev
Finished
۱۸:۲۰
Girevenkov Alik
۲
۳
Andrey Artemov
Finished
۱۹:۵۰
Evgeniy Ilyukhin
۳
۱
Polyakov Petr
Finished
۲۰:۰۵
Valeriy Zanev
۳
۱
Yurii Khaperskii
inprogress
۲۱:۲۰
Pavel Pinkovsky
۳
۲
Alexey Innazarov
Finished
۲۲:۰۵
Ivanov Alexander
۲
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۱:۰۵
Sergey Lanovenko
۳
۰
Andrei Matonin
Finished
۰۱:۵۰
Nikolay Tarasenkov
۳
۲
Viktor Kalachev
Finished
۰۲:۳۰
Maksim Kadulin
۰
۳
Vladimir Nemashkalo
Finished
۰۲:۳۵
Andrei Matonin
۰
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۲:۵۰
Roman Sitnikov
۳
۲
Sergey Muslikov
Finished
۰۳:۰۵
Viktor Kalachev
۲
۳
Sergey Lanovenko
Finished
۰۳:۲۰
Oleg Borisovich Manuylov
۲
۳
Igor Meteleshko
Finished
۰۸:۲۰
Evgeny Glazun
۱
۳
Maksim Smyshnikov
Finished
۰۸:۵۰
Dmitry Bakalin
۰
۳
Aleksandr Gusev
Finished
۰۹:۰۵
Dmitry Bakalin
۰
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۱۰:۳۵
Bazilevsky Vitaly
۱
۳
Maksim Smyshnikov
Finished
۱۰:۵۰
Mikhail Reznikov
۳
۲
Timofey Razinkov
Finished
۱۲:۲۰
Vladimir Ippolitov
۳
۲
Damir Bedretdinov
Finished
۱۲:۳۵
Alexander Poprotsky Vladimirovich
۳
۰
Mikhail Smirnov
Finished
۱۳:۰۵
Dmitrii Kustov
۲
۱
Vasilii Obukhov
inprogress
۱۳:۲۰
Vasilii Obukhov
۳
۰
Oleg Popov
Finished
۱۳:۵۰
Mikhail Reznikov
۲
۳
Andrey Potapkov
Finished
۱۴:۲۰
Nikita Bespalov
۱
۳
Suntsov Artem
Finished
۱۶:۲۰
Sergey Lanin
۱
۳
Alexander Kolmin
Finished
۱۶:۲۰
Orlov Oleg
۲
۳
Sergey Lanin
Finished
۱۶:۵۰
Alexander Kolmin
۳
۲
Viktor Kochergin
Finished
۱۷:۲۰
Vitaly Demchenko
۳
۱
Mikhail Gusev
Finished
۱۷:۳۵
Egor Karabanov
۱
۳
Konstantin Olshakov
Finished
۱۸:۰۵
Pavel Pinkovsky
۳
۱
Artem Chernov
Finished
۲۰:۰۵
Ivan Moshkov
۳
۰
Evgenii Kryuchkov
Finished
۲۰:۲۰
Mikhail Melnikov
۲
۳
Alexander Ekzhanov
Finished
۲۰:۲۰
Evgenii Kryuchkov
۳
۲
Girevenkov Alik
Finished
۲۱:۲۰
Igor Kovalev
۰
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۲۱:۳۵
Alexander Ekzhanov
۰
۱
Vladimir Selkin
inprogress
۲۲:۵۰
Vladimir Nemashkalo
۱
۳
Oleg Kharlakin
Finished
۰۳:۳۵
Anton Skoblov
۳
۱
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۰۸:۵۰
Igor Meteleshko
۳
۰
Igor Blinov
Finished
۰۹:۲۰
Igor Blinov
۲
۳
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۰۹:۵۰
Maksim Smyshnikov
۳
۱
Aleksandr Chuliukov
Finished
۰۹:۵۰
Anton Skoblov
۲
۳
Igor Meteleshko
Finished
۱۰:۲۰
Timofey Razinkov
۱
۳
Daniil Mikheev
Finished
۱۴:۵۰
Denis Molodtsov
۱
۳
Nikita Bespalov
Finished
۱۷:۵۰
Ivan Pandur
۳
۲
Igor Kovalev
Finished
۲۰:۳۵
Yurii Khaperskii
۳
۲
Vasilevskiy Kirill
Finished
۲۰:۵۰
Andrey Artemov
۳
۲
Ivan Moshkov
Finished
۲۰:۵۰
Artem Chernov
۳
۰
Alexey Innazarov
Finished
۲۱:۰۵
Girevenkov Alik
۳
۲
Ivan Moshkov
Finished
۲۱:۵۰
Andrei Matonin
۲
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۳:۵۰
Oleg Kharlakin
۳
۰
Sergey Muslikov
Finished
۰۴:۳۵
Bazilevsky Vitaly
۳
۰
Evgeny Glazun
Finished
۰۹:۲۰
Aleksandr Chuliukov
۲
۳
Evgeny Glazun
Finished
۱۰:۲۰
Oleg Popov
۳
۱
Dmitrii Kustov
Finished
۱۲:۲۰
Maksim Mameka
۰
۳
Oleg Popov
Finished
۱۲:۵۰
Damir Bedretdinov
۱
۳
Yuriy Krivenkiy
Finished
۱۳:۳۵
Maksim Mameka
۲
۳
Dmitrii Kustov
Finished
۱۴:۲۰
Konstantin Olshakov
۱
۳
Sergey Morozov
Finished
۱۶:۳۵
Viktor Kalachev
۳
۰
Denis Molodtsov
Finished
۱۶:۵۰
Suntsov Artem
۳
۱
Viktor Kalachev
Finished
۱۷:۲۰
Suntsov Artem
۳
۰
Denis Molodtsov
Finished
۱۸:۵۰
Polyakov Petr
۰
۳
Ivan Pandur
Finished
۲۱:۰۵
Polyakov Petr
۰
۳
Igor Kovalev
Finished
۲۲:۳۵
Valeriy Zanev
۰
۲
Vasilevskiy Kirill
inprogress
۲۲:۵۰
Czech Republic
Pro League
Jiri Louda
۳
۲
Milan Klement
Finished
۰۱:۰۰
Jaroslav Hajek
۱
۳
Tomas Beran 2000
Finished
۰۱:۰۰
Milan Kolar
۱
۳
Mikulas Leopold
Finished
۱۳:۰۰
Tomas Varnushka
۱
۳
Jaroslav Bresky
Finished
۱۳:۰۰
Martin Jaksa
۳
۲
Robert Koczy
Finished
۱۹:۳۰
Miroslav Tuma
۲
۳
Tomas Regner
Finished
۲۱:۳۰
Vladimir Kubat
۳
۲
Tomasch David
Finished
۰۴:۰۰
Miroslav Skola
۲
۳
Miroslav Svedik
Finished
۱۳:۳۰
Michal Syroha
۲
۳
Miloslav Lubas
Finished
۲۲:۰۰
Tomas Kindl
۰
۳
Daniel Branny
Finished
۲۲:۳۰
Karel Hons
۰
۳
Ludek Pelikan
Finished
۲۲:۳۰
Tomasch David
۳
۱
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۰۲:۰۰
Ivan Jemelka
۲
۳
Radomir Vavrecka
Finished
۱۰:۰۰
Miroslav Svedik
۰
۳
Ladislav Janousek
Finished
۱۶:۰۰
Martin Kowalik
۳
۲
Martin Sobisek
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Regner
۳
۰
Vladimir Kubat
Finished
۰۱:۳۰
Michal Syroha
۲
۳
Tomas Regner
Finished
۰۶:۰۰
Jaroslav Bresky
۳
۲
Jiri Pozarsky
Finished
۰۹:۳۰
Jiri Pozarsky
۳
۲
Tomas Varnushka
Finished
۱۰:۳۰
Miroslav Patek
۲
۳
Ondrej Pros
Finished
۱۱:۳۰
Vladimir Havlicek
۲
۳
Ladislav Janousek
Finished
۱۴:۰۰
Jiri Beranek
۳
۲
Petr Machovec
Finished
۱۸:۳۰
Jan Kanera
۲
۳
Tomas Prosa
Finished
۱۸:۳۰
Jiri Louda
۱
۳
Tomas Zahradnik
Finished
۱۹:۳۰
Jan Vidourek
۳
۲
Milan Cakovsky Snr
Finished
۰۰:۳۰
Martin Stefek
۳
۰
Alois Kanak
Finished
۰۱:۰۰
Milan Kolar
۳
۱
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۲:۰۰
Jakub Dvorak
۰
۳
Jakub Jarolim
Finished
۱۴:۳۰
Miroslav Skola
۲
۳
Vladimir Havlicek
Finished
۱۵:۳۰
Michal Vavrecka
۲
۳
Martin Pavliska
Finished
۱۶:۰۰
Ladislav Janousek
۲
۳
Vladimir Havlicek
Finished
۱۷:۰۰
Ales Ruzicka
۳
۰
Jiri Beranek
Finished
۱۷:۳۰
Tomas Prosa
۳
۱
Blazek Jan
Finished
۱۸:۰۰
Tomas Zahradnik
۳
۲
Milan Klement
Finished
۱۸:۰۰
Adam Brazda
۳
۰
Tomas Zahradnik
Finished
۱۸:۳۰
Ales Ruzicka
۱
۳
Petr Machovec
Finished
۱۹:۳۰
Adam Brazda
۲
۳
Milan Klement
Finished
۲۰:۰۰
Jan Kanera
۲
۳
Blazek Jan
Finished
۲۰:۰۰
Lukas Krok
۳
۱
Tomas Barta
Finished
۲۱:۳۰
Martin Stefek
۳
۲
Jaromir Kanok
Finished
۰۰:۰۰
Pavel Fojt
۳
۱
Gunar Krauter
Finished
۰۲:۳۰
Vladimir Kubat
۰
۳
Michal Syroha
Finished
۰۲:۳۰
Michal Syroha
۳
۰
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۰۳:۳۰
Jaroslav Strnad 1961
۰
۳
Tomas Regner
Finished
۰۴:۳۰
Frantisek Briza
۲
۳
Gunar Krauter
Finished
۰۵:۰۰
Tomasch David
۳
۱
Michal Syroha
Finished
۰۵:۰۰
Zdenek Zikmunda
۱
۳
Ondrej Pros
Finished
۱۰:۳۰
Radomir Vavrecka
۱
۳
Dalibor Velky Jnr.
Finished
۱۱:۰۰
Ales Hlawatschke
۱
۳
Jaroslav Bresky
Finished
۱۱:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۲
Mikulas Leopold
Finished
۱۱:۰۰
Lukas Kantor
۳
۲
Radomir Vavrecka
Finished
۱۲:۰۰
Jiri Pozarsky
۲
۳
Ales Hlawatschke
Finished
۱۲:۰۰
Jiri Pozarsky
۰
۳
Ales Hlawatschke
Finished
۱۲:۳۰
Jan Przybyla
۳
۲
Martin Pavliska
Finished
۱۴:۰۰
Michal Vavrecka
۳
۱
Jan Przybyla
Finished
۱۴:۳۰
Ladislav Janousek
۳
۲
Miroslav Skola
Finished
۱۵:۰۰
Jakub Dvorak
۳
۲
Karel Pesek
Finished
۱۶:۰۰
Miroslav Svedik
۲
۳
Miroslav Skola
Finished
۱۶:۳۰
Jiri Louda
۳
۱
Adam Brazda
Finished
۱۷:۳۰
Martin Jaksa
۳
۱
Petr Osvald
Finished
۱۷:۳۰
Robert Koczy
۲
۳
Pavel Chovanec
Finished
۱۸:۰۰
Petr Osvald
۲
۳
Robert Koczy
Finished
۱۸:۳۰
Pavel Chovanec
۳
۰
Martin Jaksa
Finished
۱۹:۰۰
Blazek Jan
۳
۰
Eric Maresh
Finished
۱۹:۰۰
Eric Maresh
۳
۰
Tomas Prosa
Finished
۱۹:۳۰
Jiri Beranek
۳
۰
Pavel Divis
Finished
۲۰:۰۰
Jiri Beranek
۳
۱
Pavel Divis
Finished
۲۰:۳۰
Karel Baros
۲
۳
Tomas Kindl
Finished
۲۱:۳۰
Tomas Barta
۳
۰
Jan Steffan
Finished
۲۲:۳۰
Milan Urban
۱
۳
Marek Sedlak
Finished
۰۰:۰۰
Martin Sobisek
۳
۰
Patrik Pycha
Finished
۰۰:۰۰
Frantisek Briza
۳
۲
Kamil Novak
Finished
۰۲:۰۰
Tomas Regner
۰
۳
Tomasch David
Finished
۰۳:۰۰
Pavel Fojt
۳
۱
Frantisek Briza
Finished
۰۴:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۱
۳
Vladimir Kubat
Finished
۰۵:۳۰
Richard Krejci
۳
۲
Gunar Krauter
Finished
۰۷:۰۰
Miroslav Patek
۳
۲
Zdenek Zikmunda
Finished
۰۹:۳۰
Dalibor Velky Jnr.
۰
۳
Lukas Kantor
Finished
۰۹:۳۰
Mikulas Leopold
۰
۳
Milan Kolar
Finished
۰۹:۳۰
Mikulas Leopold
۳
۱
Zdenek Kasinski
Finished
۱۱:۳۰
Ondrej Kus
۳
۱
Michal Vavrecka
Finished
۱۳:۳۰
Jaroslav Bresky
۳
۲
Vit Havlik
Finished
۱۵:۰۰
Miroslav Nejedly
۳
۱
Jakub Jarolim
Finished
۱۵:۳۰
Vladimir Cermak
۱
۳
Jaroslav Bresky
Finished
۱۶:۰۰
Michal Vavrecka
۳
۰
Jan Przybyla
Finished
۱۶:۳۰
Eric Maresh
۲
۳
Jan Kanera
Finished
۱۷:۳۰
Pavel Divis
۲
۳
Ales Ruzicka
Finished
۱۹:۰۰
Petr Osvald
۳
۰
Pavel Chovanec
Finished
۲۰:۰۰
Robert Koczy
۳
۱
Petr Osvald
Finished
۲۰:۳۰
Pavel Chovanec
۳
۱
Martin Jaksa
Finished
۲۱:۰۰
Blazek Jan
۱
۳
Tomas Prosa
Finished
۲۱:۰۰
Jiri Louda
۱
۳
Tomas Zahradnik
Finished
۲۱:۰۰
Petr Machovec
۰
۳
Ales Ruzicka
Finished
۲۱:۰۰
Tomas Pelikan
۳
۰
Karel Hons
Finished
۲۱:۳۰
Jan Steffan
۳
۰
Lubor Sulava
Finished
۲۲:۰۰
Lubor Sulava
۲
۰
Lukas Krok
inprogress
۲۳:۰۰
Michal Herna
۱
۲
Tomas Pelikan
inprogress
۲۳:۰۰
Marek Holub
۰
۲
Karel Baros
inprogress
۲۳:۰۰
Jan Vidourek
۱
۳
Jaroslav Hajek
Finished
۰۰:۰۰
Tonar Lukas
۳
۰
Patrik Pycha
Finished
۰۰:۳۰
Gunar Krauter
۳
۰
Kamil Novak
Finished
۰۳:۳۰
Kamil Novak
۲
۳
Pavel Fojt
Finished
۰۵:۳۰
Tomasch David
۱
۳
Tomas Regner
Finished
۰۷:۰۰
Ondrej Pros
۲
۳
Tomas Roh
Finished
۱۰:۰۰
Tomas Varnushka
۳
۱
Ales Hlawatschke
Finished
۱۰:۰۰
Zdenek Kasinski
۳
۰
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۰:۰۰
Milan Kolar
۳
۰
Zdenek Kasinski
Finished
۱۰:۳۰
Lukas Kantor
۰
۲
Ivan Jemelka
Finished
۱۰:۳۰
Tomas Roh
۲
۳
Miroslav Patek
Finished
۱۱:۰۰
Jaroslav Bresky
۱
۳
Tomas Varnushka
Finished
۱۱:۳۰
Dalibor Velky Jnr.
۳
۲
Ivan Jemelka
Finished
۱۱:۳۰
Zdenek Zikmunda
۰
۳
Tomas Roh
Finished
۱۲:۰۰
Lukas Kantor
۳
۰
Dalibor Velky Jnr.
Finished
۱۳:۰۰
Tomas Roh
۰
۳
Ondrej Pros
Finished
۱۳:۰۰
Vit Havlik
۳
۱
Vladimir Cermak
Finished
۱۳:۳۰
Miroslav Nejedly
۰
۳
Jakub Dvorak
Finished
۱۳:۳۰
Jiri Zuzanek
۱
۳
Jaroslav Bresky
Finished
۱۴:۰۰
Jakub Jarolim
۳
۱
Karel Pesek
Finished
۱۴:۰۰
Miroslav Svedik
۲
۳
Vladimir Havlicek
Finished
۱۴:۳۰
Vladimir Cermak
۱
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۱۴:۳۰
Karel Pesek
۳
۱
Miroslav Nejedly
Finished
۱۵:۰۰
Martin Pavliska
۳
۰
Ondrej Kus
Finished
۱۵:۰۰
Vit Havlik
۱
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۱۵:۳۰
Ondrej Kus
۳
۰
Jan Przybyla
Finished
۱۵:۳۰
Vit Havlik
۲
۳
Vladimir Cermak
Finished
۱۶:۳۰
Karel Pesek
۳
۰
Miroslav Nejedly
Finished
۱۶:۳۰
Jaroslav Bresky
۳
۰
Jiri Zuzanek
Finished
۱۷:۰۰
Jakub Jarolim
۱
۳
Jakub Dvorak
Finished
۱۷:۰۰
Martin Pavliska
۲
۳
Ondrej Kus
Finished
۱۷:۰۰
Petr Machovec
۳
۲
Pavel Divis
Finished
۱۸:۰۰
Milan Klement
-
-
Jiri Louda
Finished
۱۹:۰۰
Adam Brazda
۰
۳
Milan Klement
Finished
۲۰:۳۰
Ludek Pelikan
۳
۱
Michal Herna
Finished
۲۲:۰۰
Daniel Branny
۰
۳
Marek Holub
Finished
۲۲:۰۰
Tomas Regner
۳
۱
Michal Syroha
Finished
۲۲:۳۰
Miloslav Lubas
۰
۱
Miroslav Tuma
inprogress
۲۳:۰۰
Europe
TT Elite Series
Felkel Grzegorz
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۲:۱۰
Maciej Podsiadlo
۱
۳
Daniel Lis
Finished
۱۷:۴۵
Krystian Kolodziej
۱
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۸:۳۰
Grzegorz Adamiak
۳
۲
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۸:۲۰
Krystian Kolodziej
۰
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۵:۴۵
Lukasz Jarocki
۲
۳
Daniel Lis
Finished
۲۱:۵۰
Maciej Domin
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۲۲:۱۵
Krystian Kolodziej
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۱:۰۰
Mateusz Burkacki
۰
۳
Michal Skorski
Finished
۰۱:۰۵
Dawid Gala
۲
۳
Kacper Slawinski
Finished
۰۳:۵۵
Wisniewski Bartlomiej
۲
۳
Michal Skorski
Finished
۰۷:۵۵
Grzegorz Adamiak
۲
۳
Josef Braun
Finished
۱۱:۱۰
Petr David
۳
۲
Felkel Grzegorz
Finished
۱۱:۵۵
Petas Kacper
۳
۱
Josef Braun
Finished
۱۲:۰۰
Grzegorz Adamiak
۱
۳
Lukasz Nadolski
Finished
۱۲:۲۰
Mateusz Golebiowski
۰
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۲:۲۰
Adrian Wiecek
۳
۲
Petr David
Finished
۱۲:۴۰
Mateusz Golebiowski
۱
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۵:۵۵
Adrian Wiecek
۳
۲
Petas Kacper
Finished
۱۸:۲۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Jakub Kosowski
Finished
۱۸:۴۰
Krystian Kolodziej
۳
۲
Krzysztof Wloczko
Finished
۲۱:۲۵
Kacper Slawinski
۰
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۷:۳۰
Dawid Gala
۱
۳
Gala Bartlomiej
Finished
۰۸:۱۵
Frantisek Krcil
۳
۲
Jakub Krawczyk
Finished
۰۸:۳۵
Petas Kacper
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۴۵
Jakub Kosowski
۳
۲
Petr David
Finished
۰۹:۳۰
Grzegorz Adamiak
۳
۱
Petas Kacper
Finished
۰۹:۳۵
Felkel Grzegorz
۳
۱
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۳:۰۵
Jakub Kosowski
۲
۳
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۶:۲۰
Grzegorz Adamiak
۳
۰
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۹:۲۰
Przemyslaw Korzec
۳
۲
Jaroslaw Rolak
Finished
۲۲:۴۵
Jakub Kosowski
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۰۰:۳۵
Kacper Slawinski
۳
۲
Gala Bartlomiej
Finished
۰۰:۴۰
Gala Bartlomiej
۱
۳
Michal Skorski
Finished
۰۷:۰۵
Adrian Wiecek
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۹:۵۵
Jakub Kosowski
۳
۲
Felkel Grzegorz
Finished
۱۰:۴۵
Lukasz Nadolski
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۱۱:۳۵
Dariusz Scigany
۲
۳
Maciej Lamer
Finished
۱۱:۵۰
Grzegorz Adamiak
۳
۰
Daniel Lis
Finished
۱۴:۵۵
Arkadiusz Skupinski
۲
۳
Michal Wolny
Finished
۱۵:۲۵
Petas Kacper
۱
۲
Jakub Kosowski
Finished
۱۵:۳۰
Grzegorz Adamiak
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۸:۱۰
Dawid Gala
۰
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۶:۴۰
Lukasz Nadolski
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۰:۰۰
Jakub Wozniak
۳
۲
Artur Sobel
Finished
۱۰:۱۰
Petas Kacper
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۰:۴۵
Arkadiusz Skupinski
۳
۱
Maciej Lamer
Finished
۱۲:۳۵
Mateusz Golebiowski
۱
۳
Petr David
Finished
۱۳:۳۰
Adrian Wiecek
۲
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۴:۱۵
Krystian Kolodziej
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۷:۲۰
Daniel Lis
۲
۳
Josef Braun
Finished
۱۸:۵۵
Maciej Lamer
۳
۱
Mecik Patryk
Finished
۱۸:۵۹
Petr David
۳
۲
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۹:۰۵
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۲۰:۴۰
Marcin Jadczyk
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۰۰:۱۰
Jaroslaw Rolak
۳
۰
Dawid Gala
Finished
۰۰:۱۵
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Lukasz Pietraszko
Finished
۰۱:۱۵
Dawid Gala
۰
۳
Michal Skorski
Finished
۰۱:۵۰
Jakub Wozniak
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۰۵
Kacper Slawinski
۰
۳
Michal Skorski
Finished
۰۵:۰۵
Mateusz Burkacki
۳
۰
Gala Bartlomiej
Finished
۰۵:۵۵
Kacper Slawinski
۰
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۶:۲۰
Adrian Wiecek
۳
۱
Miastowski Maksymilian
Finished
۰۸:۴۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۰۹:۰۵
Arkadiusz Skupinski
۳
۱
Waldemar Glanowski
Finished
۰۹:۲۵
Maciej Lamer
۳
۲
Mecik Patryk
Finished
۰۹:۵۰
Petr David
۳
۰
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۰:۲۰
Arkadiusz Skupinski
۱
۳
Michal Wolny
Finished
۱۱:۲۵
Adrian Wiecek
۳
۰
Jakub Kosowski
Finished
۱۱:۳۰
Jakub Wozniak
۰
۳
Michal Minda
Finished
۱۲:۳۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۲:۴۵
Petas Kacper
۳
۲
Lukasz Nadolski
Finished
۱۳:۱۰
Josef Braun
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۳:۳۵
Grzegorz Adamiak
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۱۳:۵۵
Jakub Kosowski
۰
۳
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۳:۵۵
Krystian Kolodziej
۰
۳
Josef Braun
Finished
۱۴:۳۰
Adrian Wiecek
۳
۲
Petr David
Finished
۱۵:۰۵
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۵:۲۰
Krzysztof Kapik
۳
۰
Murawski Daniel
Finished
۱۶:۰۵
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Daniel Lis
Finished
۱۶:۳۵
Grzegorz Adamiak
۳
۲
Josef Braun
Finished
۱۶:۵۵
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Petas Kacper
Finished
۱۷:۳۰
Petas Kacper
۲
۳
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۹:۵۵
Maciej Domin
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۲۱:۰۰
Piotr Strus
۰
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۲۲:۲۰
Daniel Lis
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۲۲:۴۰
Lukasz Jarocki
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۱:۲۵
Jaroslaw Rolak
۳
۱
Gala Bartlomiej
Finished
۰۱:۲۵
Kacper Slawinski
۲
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۲:۱۵
Krystian Kolodziej
۳
۲
Lukasz Jarocki
Finished
۰۲:۳۵
Kacper Slawinski
۰
۳
Gala Bartlomiej
Finished
۰۳:۰۵
Wisniewski Bartlomiej
۳
۲
Mateusz Burkacki
Finished
۰۳:۳۰
Makajew Maciej
-
-
Artur Sobel
Finished
۰۹:۰۰
Josef Braun
۳
۰
Lukasz Nadolski
Finished
۰۹:۱۰
Josef Braun
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۱۰:۲۵
Mecik Patryk
۱
۳
Waldemar Glanowski
Finished
۱۲:۱۵
Petas Kacper
۰
۳
Petr David
Finished
۱۶:۴۵
Adrian Wiecek
۲
۳
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۷:۰۵
Murawski Daniel
۲
۳
Michal Minda
Finished
۱۷:۴۰
Maciej Lamer
۳
۱
Dariusz Scigany
Finished
۱۷:۵۰
Jakub Kosowski
۲
۳
Petr David
Finished
۱۷:۵۵
Adrian Wiecek
۳
۱
Jakub Kosowski
Finished
۱۹:۳۰
Krystian Kolodziej
۱
۳
Daniel Lis
Finished
۲۰:۰۵
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Petr David
Finished
۲۰:۱۵
Przemyslaw Korzec
۳
۰
Piotr Strus
Finished
۲۱:۳۰
Jakub Kosowski
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۱:۵۰
Dawid Gala
۱
۳
Michal Skorski
Finished
۰۲:۴۰
Rudomina Kamil
۰
۳
Jakub Krawczyk
Finished
۰۳:۱۵
Jakub Wozniak
۰
۳
Lukasz Pietraszko
Finished
۰۳:۴۰
Mateusz Burkacki
۳
۱
Michal Skorski
Finished
۰۴:۲۰
Wisniewski Bartlomiej
۳
۰
Gala Bartlomiej
Finished
۰۴:۴۵
Dawid Gala
۰
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۵:۳۰
Maciej Lamer
۳
۰
Waldemar Glanowski
Finished
۱۱:۰۳
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۱:۰۵
Arkadiusz Skupinski
۲
۳
Mecik Patryk
Finished
۱۳:۵۰
Maciej Lamer
۰
۳
Michal Wolny
Finished
۱۴:۱۱
Dariusz Scigany
۳
۱
Waldemar Glanowski
Finished
۱۴:۳۴
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۴:۴۰
Jakub Wozniak
۲
۳
Murawski Daniel
Finished
۱۵:۲۰
Dariusz Scigany
۲
۳
Mecik Patryk
Finished
۱۵:۵۳
Maciej Podsiadlo
۱
۳
Josef Braun
Finished
۱۶:۱۰
Maciej Lamer
۱
۳
Arkadiusz Skupinski
Finished
۱۶:۱۵
Jakub Wozniak
۰
۳
Frantisek Krcil
Finished
۱۸:۰۵
Mecik Patryk
۳
۲
Michal Wolny
Finished
۱۸:۱۵
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Josef Braun
Finished
۱۹:۴۵
Lukasz Jarocki
۱
۲
Krzysztof Wloczko
inprogress
۲۳:۰۰
Dariusz Szlubowski
۰
۱
Wisniewski Bartlomiej
inprogress
۲۳:۰۵
Germany
Challenger Series
Adrien Coton
۱
۳
Matthias Danzer
Finished
۱۱:۳۰
Dauud Cheaib
۰
۳
Dennis Klein
Finished
۱۳:۳۰
Dauud Cheaib
۲
۳
Samuel Kulczycki
Finished
۱۱:۰۰
Dennis Klein
۳
۰
Miad Lotfijanabadi
Finished
۱۲:۰۰
Samuel Kulczycki
۳
۲
Dennis Klein
Finished
۱۵:۱۰
Dennis Klein
۳
۰
Bohdan Sinkevych
Finished
۱۰:۰۰
Matthias Danzer
۳
۱
Guillaume Alcayde
Finished
۱۰:۳۰
World
TT-CUP
Ucinski Rafal
۰
۳
Fabian Sikora
Finished
۰۰:۰۰
Tomasz Stachera
۳
۲
Grzegorz Papciak
Finished
۰۰:۰۵
Tomas Krejci
۰
۳
Petr Priscak
Finished
۰۰:۱۰
Dominik Lafek
۱
۳
Zdenek Dusek
Finished
۰۰:۲۰
Jonas Kulveit
۳
۰
Martin Kocvara
Finished
۰۰:۲۵
Andrei Knazik
۳
۱
Vojtech Sanc
Finished
۰۰:۴۰
Marek Dlask
۲
۳
Christian Kratochvil
Finished
۰۰:۵۵
Ondrej Fiklik
۳
۱
Adam Rek
Finished
۰۰:۵۵
Szostak Michal
۱
۳
Ucinski Rafal
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Krejci
۰
۳
Vojtech Sanc
Finished
۰۱:۱۵
Martin Kocvara
۳
۱
Adam Rek
Finished
۰۱:۲۵
Dominik Lafek
۳
۲
Zdenek Dusek
Finished
۰۱:۲۵
Andrei Knazik
۳
۲
Petr Priscak
Finished
۰۱:۴۵
Ondrej Fiklik
۳
۲
Jonas Kulveit
Finished
۰۱:۵۵
Emil Nowak
۳
۱
Fabian Sikora
Finished
۰۲:۱۰
Cezary Krawczyk
۲
۳
Mateusz Sikon
Finished
۰۲:۳۰
Tretiakov Andrey
۲
۳
Dahua Song
Finished
۰۲:۳۵
Jerzy Kuzmicz
۰
۳
Kacper Kwiatkowski
Finished
۰۳:۰۰
Emil Michalski
۱
۳
Mateusz Sikon
Finished
۰۳:۳۰
Mahmudov Bahrillo
۳
۱
Tretiakov Andrey
Finished
۰۳:۳۵
Cezary Krawczyk
۰
۳
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۴:۰۰
Emil Michalski
۳
۰
Kacper Kwiatkowski
Finished
۰۴:۳۰
Dahua Song
۳
۱
Mahmudov Bahrillo
Finished
۰۴:۳۵
Jerzy Kuzmicz
۲
۳
Mateusz Sikon
Finished
۰۵:۰۰
Emil Michalski
۳
۱
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۵:۳۰
Dahua Song
۲
۳
Mahmudov Bahrillo
Finished
۰۵:۵۰
Cezary Krawczyk
۰
۳
Kacper Kwiatkowski
Finished
۰۶:۰۰
Emil Michalski
۳
۱
Cezary Krawczyk
Finished
۰۶:۳۰
Kacper Kwiatkowski
۳
۲
Mateusz Sikon
Finished
۰۷:۰۰
Kacper Kwiatkowski
۳
۰
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۷:۴۰
Emil Michalski
۲
۳
Mateusz Sikon
Finished
۰۸:۱۰
Michal Lysakowski
۳
۲
Adam Gdula
Finished
۰۸:۳۰
Maciej Kolek
۳
۲
Dawid Stapor
Finished
۰۹:۰۰
Milosz Kukawka
۱
۳
Blazej Warpas
Finished
۰۹:۳۰
Sylwester Wloszek
۳
۰
Bartlomiej Molka
Finished
۰۹:۳۵
Alvaro Palazon
۳
۱
Luis Miguel Monteagudo
Finished
۰۹:۴۰
Hejda Vaclav Jr.
۰
۳
Ruzicka Josef
Finished
۰۹:۵۰
Michal Lysakowski
۳
۱
Dawid Stapor
Finished
۱۰:۰۰
Stepien Marcin
۳
۲
Pawel Kopacki
Finished
۱۰:۰۵
Cerny Martin
۳
۰
Mikulas Chaloupka
Finished
۱۰:۲۰
Adam Kosacky
۱
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۱۰:۲۵
Blazej Warpas
۳
۰
Adam Gdula
Finished
۱۰:۳۰
Gala Bartlomiej
۱
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۰:۳۵
Hejda Vaclav Jr.
۳
۰
Mikulas Chaloupka
Finished
۱۰:۵۰
Kolar Vlastimil
۳
۲
Adam Rek
Finished
۱۰:۵۵
Maciej Kolek
۳
۲
Milosz Kukawka
Finished
۱۱:۰۰
Sylwester Wloszek
۱
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۱:۰۵
Luis Miguel Monteagudo
۰
۳
Pablo Munoz
Finished
۱۱:۱۰
Ruzicka Josef
۰
۳
Cerny Martin
Finished
۱۱:۲۰
Adam Kosacky
۲
۳
Adam Rek
Finished
۱۱:۲۵
Michal Lysakowski
۱
۳
Blazej Warpas
Finished
۱۱:۳۰
Gala Bartlomiej
۳
۲
Pawel Kopacki
Finished
۱۱:۳۵
Alvaro Palazon
۳
۲
Pablo Munoz
Finished
۱۱:۴۰
Hejda Vaclav Jr.
۱
۳
Cerny Martin
Finished
۱۱:۵۰
Petr Kotrbaty
۳
۲
Kolar Vlastimil
Finished
۱۱:۵۵
Milosz Kukawka
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۲:۰۰
Stepien Marcin
۳
۱
Bartlomiej Molka
Finished
۱۲:۰۵
Mikulas Chaloupka
۰
۳
Ruzicka Josef
Finished
۱۲:۲۰
Adam Kosacky
۳
۰
Kolar Vlastimil
Finished
۱۲:۲۵
Maciej Kolek
۳
۱
Adam Gdula
Finished
۱۲:۳۰
Pablo Munoz
۳
۰
Luis Miguel Monteagudo
Finished
۱۲:۳۵
Gala Bartlomiej
۱
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۲:۳۵
Adam Rek
۰
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۱۲:۵۵
Hejda Vaclav Jr.
۳
۲
Mikulas Chaloupka
Finished
۱۳:۰۰
Michal Lysakowski
۲
۳
Milosz Kukawka
Finished
۱۳:۰۰
Sylwester Wloszek
۱
۳
Pawel Kopacki
Finished
۱۳:۰۵
Adam Rek
۳
۱
Kolar Vlastimil
Finished
۱۳:۲۵
Cerny Martin
۳
۰
Ruzicka Josef
Finished
۱۳:۳۰
Maciej Kolek
۱
۳
Blazej Warpas
Finished
۱۳:۳۰
Gala Bartlomiej
۳
۲
Sylwester Wloszek
Finished
۱۳:۳۵
Vaclav Nykl
۳
۱
Martin Novak
Finished
۱۳:۵۰
Petr Kotrbaty
۳
۰
Adam Kosacky
Finished
۱۳:۵۵
Dawid Stapor
۳
۲
Adam Gdula
Finished
۱۴:۰۰
Pawel Kopacki
۳
۱
Bartlomiej Molka
Finished
۱۴:۰۵
Petr Libovicky
۰
۳
Pavel Vyvial
Finished
۱۴:۲۰
Jan Trefny
۳
۱
Bohuslav Budik
Finished
۱۴:۲۵
Michal Lysakowski
۱
۳
Maciej Kolek
Finished
۱۴:۳۰
Pawel Kopacki
۳
۲
Sylwester Wloszek
Finished
۱۴:۴۵
Vaclav Nykl
۰
۳
Pavel Vyvial
Finished
۱۴:۵۰
Srnka Jan
۰
۳
Andrei Knazik
Finished
۱۴:۵۵
Milosz Kukawka
۳
۲
Adam Gdula
Finished
۱۵:۰۰
Stepien Marcin
۳
۲
Gala Bartlomiej
Finished
۱۵:۱۵
Martin Novak
۰
۳
Petr Libovicky
Finished
۱۵:۲۰
Jan Trefny
۰
۳
Andrei Knazik
Finished
۱۵:۲۵
Blazej Warpas
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۵:۳۰
Vaclav Nykl
۰
۳
Petr Libovicky
Finished
۱۵:۵۰
Bohuslav Budik
۳
۲
Srnka Jan
Finished
۱۵:۵۵
Pavel Vyvial
۳
۲
Martin Novak
Finished
۱۶:۲۰
Jan Trefny
۳
۲
Srnka Jan
Finished
۱۶:۲۵
Dawid Stapor
۳
۱
Milosz Kukawka
Finished
۱۶:۴۰
Andrei Knazik
۱
۳
Bohuslav Budik
Finished
۱۶:۵۵
Vaclav Nykl
۱
۳
Martin Novak
Finished
۱۷:۰۰
Blazej Warpas
۲
۳
Maciej Kolek
Finished
۱۷:۱۰
Marek Chybinski
۰
۳
Fabian Sikora
Finished
۱۷:۳۰
Pavel Vyvial
۲
۳
Petr Libovicky
Finished
۱۷:۳۰
Szostak Michal
۳
۲
Wenda Krzysztof
Finished
۱۷:۳۵
Eduardo Gonzales
۰
۳
Miguel Chamorro
Finished
۱۷:۴۰
Vladimir Libovicky
۱
۳
Radek Zeman
Finished
۱۷:۵۰
Gracjan Rokita
۳
۲
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۱۸:۰۵
Andrei Knazik
۳
۱
Bohuslav Budik
Finished
۱۸:۰۵
Javier Benito
۳
۰
Sancho Libre
Finished
۱۸:۱۰
Petr Vrastil
۲
۳
Tomas Rein
Finished
۱۸:۱۰
Svoboda Vladimir
۳
۱
Zdenek Bron
Finished
۱۸:۲۰
Marek Kulisek
۱
۳
Filip Jakubsky
Finished
۱۸:۲۵
Szostak Michal
۳
۱
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۱۸:۳۵
Tomas Kocvara
۲
۳
Jiri Jankovec
Finished
۱۸:۴۰
Eduardo Gonzales
۳
۱
Sancho Libre
Finished
۱۸:۴۰
Yevhenii Cherkashyn
۳
۲
Valerii Ignatev
Finished
۱۸:۴۵
Vladimir Libovicky
۳
۱
Zdenek Bron
Finished
۱۸:۵۰
David Bochnak
۳
۱
Hejda Vaclav Sr.
Finished
۱۸:۵۵
Zwolinski Piotr
۲
۳
Wenda Krzysztof
Finished
۱۹:۰۵
Petr Vrastil
۱
۳
Jiri Jankovec
Finished
۱۹:۱۰
Miguel Chamorro
۳
۰
Javier Benito
Finished
۱۹:۱۰
Vladimir Sastin
۳
۲
Vootele Vaher
Finished
۱۹:۱۵
Radek Zeman
۳
۱
Svoboda Vladimir
Finished
۱۹:۲۰
Marek Kulisek
۰
۲
Hejda Vaclav Sr.
Finished
۱۹:۲۵
Wilk Leszek
۱
۳
Zwolinski Piotr
Finished
۱۹:۳۵
Eduardo Gonzales
۱
۳
Javier Benito
Finished
۱۹:۴۰
Tomas Rein
۳
۰
Tomas Kocvara
Finished
۱۹:۴۰
Yevhenii Cherkashyn
۳
۰
Vootele Vaher
Finished
۱۹:۴۵
Vladimir Libovicky
۳
۲
Svoboda Vladimir
Finished
۱۹:۵۰
Filip Jakubsky
۳
۲
David Bochnak
Finished
۱۹:۵۵
Gola Blazej
۰
۳
Michal Bracha
Finished
۲۰:۰۰
Gracjan Rokita
۳
۲
Wilk Leszek
Finished
۲۰:۰۵
Sancho Libre
۰
۳
Miguel Chamorro
Finished
۲۰:۱۰
Petr Vrastil
۳
۱
Tomas Kocvara
Finished
۲۰:۱۰
Valerii Ignatev
۲
۳
Vladimir Sastin
Finished
۲۰:۱۵
Zdenek Bron
۱
۳
Radek Zeman
Finished
۲۰:۲۰
Marek Kulisek
۱
۳
David Bochnak
Finished
۲۰:۲۵
Szostak Michal
۱
۳
Zwolinski Piotr
Finished
۲۰:۳۵
Eduardo Gonzales
۱
۳
Sancho Libre
Finished
۲۰:۴۰
Jiri Jankovec
۱
۳
Tomas Rein
Finished
۲۰:۴۰
Yevhenii Cherkashyn
۱
۳
Vladimir Sastin
Finished
۲۰:۴۵
Svoboda Vladimir
۰
۳
Zdenek Bron
Finished
۲۰:۵۰
Hejda Vaclav Sr.
۳
۲
Filip Jakubsky
Finished
۲۰:۵۵
Wilk Leszek
۰
۳
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۲۱:۰۵
Miguel Chamorro
۰
۳
Javier Benito
Finished
۲۱:۱۰
Vootele Vaher
۳
۰
Valerii Ignatev
Finished
۲۱:۱۵
Petr Vrastil
۳
۱
Tomas Kocvara
Finished
۲۱:۱۵
Gola Blazej
۱
۳
Fabian Sikora
Finished
۲۱:۳۰
Radek Zeman
۳
۰
Vladimir Libovicky
Finished
۲۱:۳۵
Gracjan Rokita
۳
۲
Wenda Krzysztof
Finished
۲۱:۳۵
Tomas Rein
۳
۱
Jiri Jankovec
Finished
۲۱:۴۵
Lukas Vich
۳
۱
Zbynek Vyskocil
Finished
۲۱:۵۰
Marek Chybinski
۱
۳
Michal Bracha
Finished
۲۲:۰۰
Szostak Michal
۳
۰
Wilk Leszek
Finished
۲۲:۰۵
Tomas Krejci
۰
۳
Petr Priscak
Finished
۲۲:۱۰
Vladimir Sastin
۱
۳
Yevhenii Cherkashyn
Finished
۲۲:۱۵
Christian Kratochvil
۳
۱
Adam Kral
Finished
۲۲:۲۰
Filip Cernota
۳
۱
Tomas Vorisek
Finished
۲۲:۲۵
Gracjan Rokita
۲
۳
Zwolinski Piotr
Finished
۲۲:۳۵
Vojtech Dusan
۳
۲
Andrei Knazik
Finished
۲۲:۴۰
Lukas Vich
۱
۳
Adam Kral
Finished
۲۲:۵۰
Michal Spalek
۲
۰
David Jicha
inprogress
۲۲:۵۵
Franciszek Jastrzebowski
۰
۲
Wenda Krzysztof
inprogress
۲۳:۰۵
Tomas Krejci
۰
۰
Andrei Knazik
inprogress
۲۳:۱۰
Czech Republic
TT Star Series
Jakub Zelinka
۰
۳
Tobias Hippler
Finished
۰۰:۰۰
David Reitspies
۳
۰
Dmitrij Prokopcov
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Tregler
۳
۰
Filip Radovic
Finished
۰۹:۳۰
Antonin Gavlas
۳
۱
Patrick Klos
Finished
۱۰:۰۰
Abdel-Kader Salifou
۲
۳
Jiri Martinko
Finished
۱۰:۳۰
Kilian Tormos
۱
۳
Nandor Ecseki
Finished
۱۱:۰۰
Tomas Tregler
۳
۰
Patrick Klos
Finished
۱۱:۳۰
Antonin Gavlas
۳
۲
Abdel-Kader Salifou
Finished
۱۲:۰۰
Kilian Tormos
۳
۰
Filip Radovic
Finished
۱۲:۳۰
Jiri Martinko
۳
۱
Nandor Ecseki
Finished
۱۳:۰۰
Tomas Tregler
۰
۳
Abdel-Kader Salifou
Finished
۱۳:۳۰
Kilian Tormos
۳
۰
Patrick Klos
Finished
۱۴:۰۰
Filip Radovic
۳
۱
Nandor Ecseki
Finished
۱۴:۳۰
Antonin Gavlas
۲
۳
Jiri Martinko
Finished
۱۵:۰۰
Jakub Zelinka
۰
۳
Yevhen Pryshchepa
Finished
۱۸:۰۰
David Reitspies
۲
۳
Kilian Tormos
Finished
۱۸:۳۰
Oleksandr Tymofieiev
۰
۳
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۹:۰۰
Amirreza Abbasi
۳
۱
Yevhen Pryshchepa
Finished
۱۹:۳۰
Jakub Zelinka
۱
۳
David Reitspies
Finished
۲۰:۰۰
Oleksandr Tymofieiev
۲
۳
Tobias Hippler
Finished
۲۰:۳۰
Kilian Tormos
۱
۳
Dmitrij Prokopcov
Finished
۲۱:۰۰
Amirreza Abbasi
۰
۳
David Reitspies
Finished
۲۱:۳۰
Oleksandr Tymofieiev
۰
۳
Yevhen Pryshchepa
Finished
۲۲:۰۰
Tobias Hippler
۳
۱
Dmitrij Prokopcov
Finished
۲۲:۳۰
Jakub Zelinka
۳
۱
Kilian Tormos
Finished
۲۳:۰۰
World
Ping Pong Point
Skorokhod Sergiy
۰
۰
Zhukov Sviatoslav
Cancelled
۰۸:۱۷
Volodymyr Kononikhin
۳
۰
Volkohon Oleksandr
Finished
۰۸:۴۷
Kalynychenko Oleksandr
۳
۲
Zhukov Sviatoslav
Finished
۰۹:۱۷
Skorokhod Sergiy
۳
۲
Volodymyr Kononikhin
Finished
۰۹:۴۷
Kalynychenko Oleksandr
۳
۱
Volkohon Oleksandr
Finished
۱۰:۱۷
Volodymyr Kononikhin
۱
۳
Zhukov Sviatoslav
Finished
۱۰:۴۷
Skorokhod Sergiy
۳
۰
Volkohon Oleksandr
Finished
۱۱:۱۷
Kalynychenko Oleksandr
۰
۳
Volodymyr Kononikhin
Finished
۱۱:۴۷
Volkohon Oleksandr
۰
۳
Zhukov Sviatoslav
Finished
۱۲:۱۷
Kalynychenko Oleksandr
۱
۳
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۲:۴۷
Zhukov Sviatoslav
۳
۱
Kalynychenko Oleksandr
Finished
۱۳:۲۲
Volodymyr Kononikhin
۳
۰
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۳:۵۲
Bondar Henadii
۳
۰
Haidai Serhii
Finished
۱۵:۱۷
Igor Gatsenko
۱
۳
Aleksei Naumov
Finished
۱۵:۴۷
Bondar Henadii
۱
۳
Aleksei Naumov
Finished
۱۶:۱۷
Igor Gatsenko
۳
۰
Haidai Serhii
Finished
۱۶:۴۷
Bondar Henadii
۳
۱
Igor Gatsenko
Finished
۱۷:۱۷
Aleksei Naumov
۳
۱
Haidai Serhii
Finished
۱۷:۴۷
Igor Gatsenko
۱
۳
Bondar Henadii
Finished
۱۸:۱۷
Haidai Serhii
۱
۳
Aleksei Naumov
Finished
۱۸:۴۷
Haidai Serhii
۲
۳
Igor Gatsenko
Finished
۱۹:۱۷
Aleksei Naumov
۳
۲
Bondar Henadii
Finished
۱۹:۴۷
Haidai Serhii
۲
۳
Bondar Henadii
Finished
۲۰:۱۷
Aleksei Naumov
۳
۱
Igor Gatsenko
Finished
۲۰:۴۷
Belarus
Liga Pro
Aleksandr Kazak
۳
۲
Sergey Didovich
Finished
۰۸:۲۰
Sergey Didovich
۱
۳
Nikolai Muroveiko
Finished
۰۹:۲۰
Aleksei Shubin
۲
۳
Aleksandr Kazak
Finished
۰۹:۵۰
Aleksandr Kazak
۳
۱
Nikolai Muroveiko
Finished
۱۰:۲۰
Sergey Didovich
۲
۳
Aleksei Shubin
Finished
۱۰:۵۰
Sergei Gus
۳
۲
Bokovoi Iurii Gennadevich
Finished
۱۲:۲۰
Ruslan Shafiev
۳
۰
Vladislav Pashkevich
Finished
۱۲:۵۰
Bokovoi Iurii Gennadevich
۲
۳
Ruslan Shafiev
Finished
۱۳:۲۰
Vladislav Pashkevich
۱
۳
Sergei Gus
Finished
۱۳:۵۰
Sergei Gus
۱
۳
Ruslan Shafiev
Finished
۱۴:۲۰
Bokovoi Iurii Gennadevich
۳
۰
Vladislav Pashkevich
Finished
۱۴:۵۰
Andrei Kopchinskii
۳
۰
Oleksandr Osadchyi
Finished
۱۶:۵۰
Oleksandr Osadchyi
۳
۲
Andrey Pontus
Finished
۱۷:۵۰
Andrey Pontus
۲
۳
Andrei Kopchinskii
Finished
۱۸:۲۰
Vitaly Lyalkov
۳
۰
Dmitrii Romanenko
Finished
۲۰:۲۰
Dmitrii Kulesha
۱
۳
Vitaly Lyalkov
Finished
۲۱:۲۰
Tunisia
WTT Contender Tunis
Loic Stoll
۳
۰
Firas Chaieb
Finished
۱۹:۴۰
Zaid Abo Yaman
۰
۳
Tobias Rasmussen
Finished
۲۰:۱۵